Fonda yıldız dönemi

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) ile daha kolay erişilir hale gelen yatırım fonlarına bir yenilik daha geldi. Artık sadece otellerin veya futbol kulüplerinin yıldızı olmayacak. Rekabeti ve performansını artırmak için yatırım fonları da derecelendirilecek

Fonda yıldız dönemi
Yılbaşından bu yana yatırım fonlarına online erişimi mümkün hale getiren TEFAS'tan (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) sonra fon pazarında bir yeni adım daha geliyor. TEFAS aracılığıyla çok geniş bir fon yelpazesine erişebilecek olan yatırımcılara yönelik, fonlar arasında karşılaştırma yapabilme imkanının gelişmesi için artık derecelendirme yapılacak.

İKİ YILDA 2 MİLYON KİŞİ
Emeklilik yatırım fonları tarafında ise, bireysel emeklilik sistemine 2013'te getirilen teşvik sistemi ile yatırımcı sayısı hızla artarak iki yılda 3.1 milyondan 5.1 milyona, portföy değeri ise 20 milyar TL'den 35 milyar TL'ye yükseldi. Yatırım fonu ve emeklilik yatırım fonu sektörlerinde tercihlerde hangi kıstasların kullanılacağı da giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Yatırım fonu derecelendirme kuruluşları da bu noktada devreye girecek. Yatırımcıyı en doğru ve objektif bilgiler ışığında yönlendirmeyi amaçlayan bu kuruluşların notlandırma ve sıralama faaliyetleriyle, fon piyasasında rekabetin ve fon performansının artması bekleniyor.

FONLARA YILDIZ VERİLİYOR

Fon derecelendirme kuruluşları, kullandıkları farklı yöntemlerle, riske göre düzeltilmiş getiri, getirinin istikrarı, fonların işlem maliyetleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak en ayrıntılı şekilde karşılaştırıp sıralayarak, fonlara yıldız ataması yapıyor. Dünyada yatırımcıların yatırım fonu seçimlerinde, derecelendirme kuruluşları tarafından fonlara atanan yıldızların önemli etkisi var.

ÜÇ KURULUŞ VAR
Dünyada en yoğun olarak kullanılan dört derecelendirme yöntemi; Morningstar, Lipper Leader, Europerformance-EDHEC ve S&P Capital IQ yöntemleri. Türkiye fon pazarında notlandırma ve sıralama faaliyetinde bulunmak üzere Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından ilan edilen üç adet kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, dünyada yoğun olarak kullanılan yöntemleri uygulayan Ludens, FonBul adıyla bilinen Saha Kurumsal Yönetim ve Fonmetre adıyla bilinen Milenyum Teknolojidir.

Tuncay Karahan / ALB Forex Genel Müdürü

Derecelendirme önemli bilgiler veriyor
Günümüzde yatırım fonlarına olan ilginin potansiyelin altında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü parası olan yatırımcılar yatırım fonlarının nasıl işlediği, getiri ve riskleri hakkında çok az bilgiye sahipler. Bu aşamada aracı kurumlara ve portföy yönetim şirketlerine önemli bir sorumluluk düşmektedir. Yatırım fonları konusunda potansiyel yatırımcılara ulaşmaları ve bu fonlar hakkında yatırımcıları bilgilendirmeleri finansal piyasalar açısından ve yatırım fonlarının gelişimi için oldukça önemlidir. Bu aşamada ise yatırım fonlarının derecelendirilmesi önem kazanmaktadır. Fonların derecelendirilmesi, yatırımcıya fonların risk ve beklentileri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca bu derecelendirmeler bu ürünleri çıkartan kurumlar için de bu ürünlerin pazarlamasını kolaylaştırması bakımından önem arz etmektedir. Aynı zamanda belirli yatırım hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmakta ve yatırım seçimi konusunda araştırma maliyetini azalmaktadır.

Halim Çun / Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü

Fon seçiminde derecelendirme önemli

TEFAS, ile yatırımcıların 250'nin üzerinde yatırım fonuna ulaşımları kolaylaştırılırken, pazardaki ürün çeşitliliğinin zenginleşmesi ile tek bir platform üzerinden fonlar aracılığıyla her türlü portföy yapısını oluşturmaları olanaklı oldu. Burada, yatırımcıların kendi risk profillerini ve piyasa beklentilerini netleştirdikten sonra tasarladıkları varlık dağılımına göre en uygun fonları bulma noktasında bir miktar çalışma yapmaları gerekecek. Nasıl hisse senedi seçerken, mali tablolara, temel ve teknik analiz araçlarına başvuruluyorsa burada da yatırımcının en büyük yardımcısı "fon derecelendirme" şirketleri olacak. SPK, bu alanda yaptığı düzenleme ile derecelendirme konusunda çalışacak şirketlerin ve yapılacak raporlamanın standartlarını belirledikten sonra, bu alanda, çalışacak şirketleri belirleme yetkisini Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne (TSPB) verdi. Fon derecelendirmesinde yapılan, fonun geçmiş getiri ve risk değerlerini analiz ederek fonların notlandırılması faaliyetidir. Böylelikle, yatırımcıların bu "notları" kullanarak fonları kolayca karşılaştırmaları olanaklı oluyor. Burada, yatırımcıların dikkat etmesi gereken hassas nokta, fon performanslarının getiri ve risk şeklinde iki ayrı boyutu olduğunu unutmamaları. Yalnızca belli bir dönemdeki getirileri ile fonları karşılaştırmak, çoğu kez yanlış olmasa da eksik bir yaklaşım olmaktadır. Fon derecelendirmesi ile fon performanslarının istikrarı ve riske göre düzeltilmiş "uzun dönemli" getirileri karşılaştırılarak daha gerçekçi bir değerlendirme sunuluyor. Yurtdışında yapılan bu çalışmalarda, uzun vadede istikrarlı getiri sağlayan ve yüksek "rating" (fon derecesi) alan fonların yatırımcılar tarafından daha rağbet gördüğü saptanmıştır.

BİLİNÇLİ FON TERCİHİNİ YARATACAK
Yatırımcının dikkat etmesi gereken şey derecelendirme yöntemlerinin tamamının, sadece geçmiş performansı analiz ettiği ve sıralamalarının gelecek performansını yansıtmayabileceği. Fon derecelendirme kuruluşlarının her biri değerlendirmede farklı kıstasları vurgulayarak yatırımcılara ve fon yöneticilerine mümkün olduğunca objektif bir bakış sunuyor. Türkiye'de derecelendirme sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması, TEFAS ile birlikte yatırımcıların fon seçimini kolaylaştıracak ve sayısı hızla artan bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına bilinçli fon tercihi imkanı sağlayacak. Böylece fon sektöründe rekabetin ve fon performansının artması bekleniyor.
BİZE ULAŞIN