FKB'deki 76 Milyar TL'lik işlem hacminin 59 Milyar TL'si Faktoring'den geldi

FKB Başkanı Osman Zeki Özger, "30 Haziran itibarıyla FKB'nin aktif büyüklüğü 88.6 milyar TL'ye ulaştı. İşlem hacmi ise 76 milyar TL olarak gerçekleşti" diye konuştu

FKB'deki 76 Milyar TL'lik işlem hacminin 59 Milyar TL'si Faktoring'den geldi
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) bankacılık dışı finans kesiminin en önemli unsurlarından olan finansal kiralama (leasing), faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında topluyor. Birliğin Başkanı Osman Zeki Özger, hedefleri ve porojeleri anlattı. FKB'nin üyeleri, firma bilançolarının aktif kalemlerinde yer alan hemen hemen tüm işlemlerde hizmet verdiklerini belirten Özger, "Finansal kiralama ile yatırımları finanse ediyoruz. Faktoring ile ticaretin finansmanında önemli bir rol oynuyoruz. Finansman şirketleri tarafıyla KOBİ'lerin finansmanı yanında bireysel tüketicilerin de mal ve hizmet edinimleri finansmanı sağlanmaktadır. Ülkemizdeki finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, üyelerimizce sağlanan alternatif finansman olanaklarını yaygınlaştırmayı; ayrıca çeşitli sektörlerle üyelerimiz arasındaki karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmeyi, sektörümüzdeki uygulamalarda standardizasyonu sağlamayı ve eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Sektöre ait verileri paylaşır mısınız?
Sektörlerimiz, birlik olmanın getirdiği sinerji ile mevcut konumlarını güçlendirip, daha da ileriye götürme yönünde yoğun çaba göstererek, karşılığını almayı başardılar. Her üç sektör de KOBİ'lerimizin gelişmesine ciddi katkılarda bulunarak gerek işlem hacmi gerek sağladıkları finansman gerekse aktif yapısı ve kârlılıkları ile birbirlerine çok yakın sonuçlar aldılar. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri olarak 2014 başında birlik çatısı altında bir araya geldikten sonra, bu yönde attığımız adımlara daha güçlü şekilde devam etmekteyiz. Bunun sonuçlarını yılın ilk yarısındaki konsolide rakamlarımızda da gözlemleyebiliyoruz. 30 Haziran 2015 itibarıyla elde edilen sonuçlara baktığımızda, üç sektörün bu dönemde 2014'ün aynı dönemine kıyasla aktif toplamının yüzde 26.6 artışla 88.6 milyar TL'ye, işlem hacminin yüzde 18.7 artışla 76 milyar 244 milyon TL'ye, faaliyet konusu alacaklarının yüzde 25.8 artışla 79.7 milyar TL'ye, özkaynak büyüklüğünün yüzde 13.6 artışla 12.6 milyar TL'ye ve net kârının da yüzde 28.6 artışla 958 milyon TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Birlik olarak önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla her üç sektörde de büyümenin devam edeceğine olan inancımız tam.

Sektörünün yılın ilk yarısındaki performansı nasıl oldu?
FKB olarak yılın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz başarılı finansal sonuçlarımızda faktoring sektörünün katkısı büyük oldu. Faktoring sektörünün yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre; alacakları yüzde 19.7 oranında büyüme ile 25,8 milyar TL ye ulaşırken, işlem hacmi yüzde 15 oranında artış gösterdi. Uluslararası faktoringde ise büyüme yüzde 26 oranında gerçekleşti. Sektörün aktif büyüklüğü 23.2 milyar TL'den 27.5 milyar TL' ye çıkarak; yüzde 18.7'lik bir büyüme gerçekleşti. Faktoring'de özkaynaklar %10.7 oranında büyümüş olup, kârlılık ise %17.9 oranında azaldı. Faktoring sektörü oldukça farklı sektörlere hizmet vermektedir. Bu sektörlerin de pek çok alt sektörleri bulunduğu dikkate alınırsa risk dağılımının daha da geniş bir alana yayılmış olduğu görülmektedir. 2015 yılı ikinci döneminde "Toptan ve Perakende Ticaret" yüzde 16.4 pay ile en yüksek pay alan grup oldu.

BİZE ULAŞIN