Gelir adaletsizliği azalıyor

TÜİK'in araştırmasına göre gelir dağılımında iyileşme gerçekleşti. En zengin % 20'nin toplam gelirden aldığı pay % 0.7 azaldı. En yoksul % 20'nin aldığı pay ise % 0.3 artış gösterdi. Yıllık gelir 2014'te 14 bin 553 TL oldu

Gelir adaletsizliği azalıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014'e ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ülkede gelir dağılımı adaletsizliği giderek azalıyor. Gelir dağılımı adaletsizliği 2014'de gerilerken Gini katsayısı 0.009 puan gerileyerek 0.391 oldu. Katsayının 1'e yaklaşması gelir dağılımının bozulmasına, sıfıra yaklaşması ise gelir dağılımının düzeldiğine işaret ediyor.

ZENGİNLERİN PAYI AZALDI

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıla göre 0.7 puan azalarak yüzde 45.9 oldu. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı ise 0.1 puan artarak yüzde 6.2'a çıktı. Toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin, en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranı 7.7'den 7.4'e geriledi.

YOKSULLUK ORANI DEĞİŞMEDİ
Türkiye'de ortalama yıllık fert geliri, 2014'te bir önceki yıla göre yüzde 9.8 artarak 14 bin 553 liraya çıktı. Toplam gelir içinde en yüksek pay, yüzde 49.1 ile maaş-ücret gelirine ait iken, ikinci sırada yüzde 20.1 ile sosyal transferler, üçüncü sırada ise yüzde 18.5 ile müteşebbis gelirleri yer aldı. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre değişmedi ve yüzde 15 olarak gerçekleşirken 2014 "sürekli yoksulluk" oranı yüzde 15.1 olarak hesaplandı.

BİZE ULAŞIN