Kadınlara yönelik sigorta pazarı 2030'a kadar 10 kat büyüyecek

AXA'nın araştırmasına göre, kadınlara yönelik sigortalar 2030'a kadar ülkemizde 10 kat büyüyecek. Büyümenin temelini kadınların yüksek öğrenim oranının ve işgücüne katılımının artması oluşturacak

Axa'nın Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu olan IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve Accenture ile yürüttüğü araştırmaya göre kadınlar sigorta sektörü için büyük bir fırsat oluşturuyor. "Herkesi daha iyi korumak için önce kadınları koruyalım" başlığı ile yapılan çalışmada, kadınların sigorta tüketicisi olarak rolünün artması, sigorta alımlarında karar alan kişiler olmaları ve distribütör olarak daha ağırlıklı role sahip olmaları amaçlanıyor. Axa'nın büyük desteğiyle yapılan araştırma, Türkiye başta olmak üzere Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika, Fas gibi hızlı büyümekte olan 10 ülkeyi kapsarken, sigorta sektörünün 2030'a kadar büyük bir ilerleme göstereceği ve büyümenin çok önemli bir bölümünün de bu 10 ülke tarafından sağlanacağı belirtiliyor. Kadınlara yönelik sigorta pazarının 2030'da kadar dünyada 2 katı büyüyeceği öngörülürken, Türkiye'de 10 katı büyüme bekleniyor. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki büyümenin temelini, kadınların yüksek öğrenim oranının ve iş gücüne katılım oranının artması, gelişen sosyo ekonomik durumları ve yükselen gelirleri, aile içindeki satın alma kararlarına olan büyük etkileri, büyük ve henüz keşfedilmemiş kadın girişimci segmenti oluşturuyor.

KADINLARA ÖZEL SİGORTACILIK
Axa Sigorta Başkan ve İcra Kurulu Üyesi (Hayat ve Emeklilik) Olgun Küntay yaptığı açıklamada, ürün ve hizmetlerini kadın ihtiyaçlarına yönelik olarak daha da uyumlu hale getireceklerini, kadınların sigortadan sigortaya nasıl daha kolay ulaşabilecekleri hakkında çalışmalar yapacaklarını belirtti. Küntay, kadınlarda sigorta bilincini geliştirme amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunacaklarını söyledi.

BİZE ULAŞIN