2023’te yatırım ikiye katlanacak

2023 yılında Türkiye’nin enerji talebini karşılamak için gerekli toplam yatırım miktarının, son on yılda gerçekleştirilen toplam yatırım miktarının iki katını aşarak yaklaşık 110 milyar dolar olması bekleniyor

2023’te yatırım ikiye katlanacak
Türkiye geçtiğimiz on yılda kaydettiği ekonomik büyümeye paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline geldi. Enerji dağıtımının tamamen özel sektöre devredildiği ve enerji üretim varlıkları özelleştirilmesinin önümüzdeki beş yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı bu dönemde başarılı bir biçimde uygulanan özelleştirme programı, ülkenin enerji sektörüne son derece rekabetçi bir yapı ve büyüme için yeni ufuklar kazandırdı.

TÜRKİYE BÖLGESEL ÜS KONUMUNDA
Türkiye, geniş bir yerel piyasaya sahip olmanın yanı sıra stratejik açıdan birçok büyük enerji tüketicisi ve tedarikçisi arasında yer alarak bölgesel bir enerji üssü konumunda bulunuyor. Mevcut ve planlanan petrol/gaz boru hatları, kritik Türk boğazları ve ülkede yeni bulunan umut verici hidrokarbon rezervleri, Türkiye'nin enerji fiyatları üzerindeki kontrolünün artmasını sağladığı gibi enerji köprüsü rolünü de güçlendiriyor. 2023 yılında Türkiye'nin enerji talebini karşılamak için gerekli toplam yatırım miktarının, son on yılda gerçekleştirilen toplam yatırım miktarının iki katını aşarak yaklaşık 110 milyar dolar olması bekleniyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE 2023 HEDEFLERİ
Kurulu güç kapasitesi 120 GW'a çıkarmak
Yenilenebilir enerji kaynakları payının % 30'a yükseltmek
Su enerjisinin en üst düzeye çıkarmak
Rüzgâr enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesini 20.000 MW'a ulaştırmak
1.000 MW jeotermal ve 3.000 MW güneş enerjisi sağlayacak santralleri kurmak
Doğalgaz depolama kapasitesinin 5 milyar m3'ün üzerine çıkarmak
Nükleer santrallerin işletmeye almak (iki nükleer santrali faaliyete almış olmak, üçüncüsünün inşaatını sürdürmek)
Kömür enerjisi kurulu gücü 30 GW'a yükseltmek
BİZE ULAŞIN