Ekonominin 2017 takvimi belli oldu

Ekonominin 2017 takvimi belli oldu

KOBİ ve girişimcilerin merakla beklediği 2017 ekonomi programı netleşti. Yeni yıl hedeflerinin odağında, yüzde 4.4 ile büyüme var. Kamu 60 binin üzerinde personel alımı yapacak. Yatırımlar 78 milyar liraya çıkarken, reel sektöre 32.4 milyar TL destek sağlanacak

KOBİ ve girişimcilerin merakla beklediği 2017 bütçesi ve yeni teşvik paketleri açıklandı.
Bütçede, reel sektörden çiftçiye, iş arayan gençlerden yoksul kesime, yatırımcıdan turizmciye, öğrenciden bakıma ihtiyacı olanlara kadar toplumun geniş kesimine 20 önemli müjde geldi. Meclis'e sunulan 2017 bütçesine göre gelecek yıl kamuya farklı kanal ve sektörlerden toplam 60 binin üzerinde personel alımı yapılacak.
Yatırımlara ayrılan pay yüzde 30 artarak 78 milyar liraya çıkarken, sosyal güvenlik işveren prim destekleri başta olmak üzere gelecek yıl reel sektöre toplam 32.4 milyar liralık destek sağlanacak.

YATIRIMCIYA ESNEK TEŞVİK
2017'de yatırımcılar için 'süper teşvik' dönemi başlıyor. Süper teşvikte sektörler belirlenirken, ek ihracata da prim müjdesi geldi. Yüksek planlama yatırımcının talebine göre teşvik uygulaması getirilirken, esnek bir mekanizma kuruldu. Buna göre firmaya, yatırıma göre belli büyüklüğün üzerindeki yatırımlar için istedikleri teşvikler verilecek. Bina yapımı ve makine teçhizat alımlarında faiz ve sermaye desteği gelecek.

KOBİ'YE MAKİNE DESTEĞİ DE VAR
Fabrika içindeki makine teçhizat yatırımları KOBİ'lere ait olacak. Hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre 2017'de teknoloji ağırlıklı yatırımlara toplamda 22.2 milyar TL'lik destek planlanıyor. Patent sahibi şirketlere özel makine-teçhizat finansman desteği de sağlanacak. Geri ödemesiz olarak verilecek desteklerin üst limitleri büyük işletmelerde 2 milyon, orta ve küçüklerde ise 10 milyon TL.

AÇIK 46.9 MİLYAR TL OLACAK
Bütçe, kalkınma ve yatırımları temel alıyor. Gelecek yıl için bütçe giderleri 645.1 milyar lira olarak belirlendi. Faiz hariç bütçe giderleri 587.6 milyar, bütçe gelirleri 598.3 milyar, vergi gelirleri 511.1 milyar, bütçe açığı 46.9 milyar, faiz dışı fazla da 10.6 milyar TL olarak öngörüldü.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKTİ
Kamu yatırımları içerisinde en yüksek payı 22.1 milyar lira ile ulaştırma sektörü alacak. Eğitime 122, sağlığa da 111 milyar lira kaynak aktarılacak. Sağlığa aktarılan kaynağın 50 milyarı tedavi, 24 milyarı ilaç harcamaları ve 6.4 milyar lirası da aile hekimliğinde kullanılacak.

REEL SEKTÖRÜN YÜZÜ GÜLECEK
2017'de reel sektöre toplam 32.4 milyar lira aktarılacak. En büyük pay prim desteklerine ayrıldı. İşletmelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödemesi gereken 22 milyarlık prim devlet bütçesinden karşılanacak.
Bağ- Kur desteği de 1.5 milyar liraya ulaşacak.

BES'E KATKI ARTACAK
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) 3.9 milyar destek sağlanacak. Katılımcı sayısı 6.5 milyon kişiye, birikmiş fon tutarı ise devlet katkısı ile birlikte 58.4 milyar liraya ulaştı. Yerel yönetimlere 58.4 milyar liralık bütçe ayrıldı. KÖYDES'e 840 milyon, SODES'e ise 264 milyon lira verilecek.

KALKINMA PROJELERİNE ÖNCELİK
Yerel yönetimlere 58.4 milyar liralık bütçe ayrılırken, bölgesel ve kırsal kalkınma için de kesenin ağzı açıldı. Tarım sektörüne yönelik destekler yüzde 21.5 artış göstererek, toplam 30.9 milyar lira olacak.
Yem ve gübrede kalkan KDV için çiftçiye 2.7 milyar lira aktarılacak. Bütçede yüzde 20 ile en yüksek pay (122 milyar lira) eğitime ayrılırken, toplanan vergi gelirlerinin yüzde 24'ü bu alana gidecek. Yeni yılda 9 milyar liralık burs ve öğrenim kredi desteği sağlanacak.

İŞLETMELERE ENERJİ, FAİZ DESTEĞİ
Yatırım teşviklerinde 583 milyon liralık kurumlar vergisi indirimi gibi istisnalar sağlanacak. Bütçeden nakit desteği de verilecek.
Enerji, faiz desteği gibi alanlarda işletmelere destek için 600 milyon lira kaynak ayrıldı.

İHRACATA 3 MİLYARLIK MORAL
İhracata teşvik paketiyle birlikte bütçeden ayrılan kaynak da üç katına çıkarıldı.
Bu yıl için 1 milyar lira olarak öngörülen ihracat desteği de 3 milyar liraya yükseltildi.
Turizm sektörüne destek için de 522 milyon lira kaynak ayrıldı.

ESNAFIN YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Küçük ve orta boy işletmeler için 1.1 milyar liralık destek öngörülürken, esnafın finansman maliyeti de düşürülüyor. Esnafa 1.3 milyar liralık kredi faiz desteği verilerken, tarımsal kredilerde de faiz desteği yüzde 37 arttı. Çiftçiye kredi faiz desteği ise 2.4 milyar liraya yükseldi. Ar-Ge ve inovasyon için de 5.8 milyar liralık kaynak aktarıldı.

7 MİLYON KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM
2017 hedeflerine ilişkin Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklama yaptı. Küresel krizden bu yana yaklaşık 7 milyon kişiye ilave istihdam sağlandığını söyleyen Bakan Ağbal, "Böylece OECD ülkeleri arasında en yüksek istihdam artışı sağlayan ikinci ülke olduk. Yine global ekonomik krizden bu yana iş gücüne katılım oranı da yüzde 44'ten yaklaşık yüzde 52 seviyesine geldi" dedi.

BÜTÇEYE ÖZELLEŞTİRME KATKISI
Maliye Bakanı Ağbal, bütçenin eylülde 16.9 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 12 milyar lira açık verdiğini belirterek, "Geçen sene aynı dönemde bütçe açığının 13.4 milyar lira olduğu dikkate alındığında 9 aylık bütçe gerçekleşmemiz, geçen seneye göre 1.4 milyar liralık bir iyileşmeyi ifade etmektedir" dedi.
Ağbal, özelleştirmede yıl sonu gelir hedefinin 15 milyar lira olduğunu belirterek, "Önümüzdeki aylarda bir miktar özelleştirme ve yeniden yapılandırma gelecek.
Yaptığımız tahminlere göre bütçe açığını 34 milyar TL olarak tamamlayacağız" diye konuştu.

ULAŞILMAYAN YOKSUL KALMAYACAK
Sosyal yardımların toplam bütçesi 45 milyar lira olarak belirlendi. Evde bakıma 5.8 milyar, engelli ve yakınlarına 5.3 milyar lira destek verilecek.

ÖĞRENCİYE 9 MİLYARLIK DESTEK
Bütçede toplanan verginin yüzde 24'ü eğitime gidecek. Burs ve öğrenim kredi desteği 9 milyar, taşımalı eğitim ve yemek yardımı miktarı ise 3 milyar lirayı bulacak.
Özel okul ve eğitim desteği için 1.4 milyar, pansiyon için 1 milyar lira destek verilecek.
Engelli çocukların eğitimi için de 2017 bütçesinde 2.6 milyar lira ayrıldı.

PERSONEL PLANLAMASI YAPIYORUZ
Güneydoğu ve Doğu'ya 12 milyar lira aktarılacak. Bunun 10 milyarı doğrudan yatırımlar, 2 milyarı da cazibe merkezleri programı kapsamında reel sektöre verilecek.
60 binin üzerinde personel sayısının önceki yılların altında olduğunu hatırlatan Maliye Bakanı Ağbal, "Bir personel planlaması yapmamız doğru bir yaklaşımdır" dedi.
ANKARA
BİZE ULAŞIN