Enerjide 'tarihi bağımsızlık' hamlesi!

SABAH Ekonomi yazarları Şeref Oğuz, Kerem Alkin ve Dilek Güngör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı milli ve bağımsız enerji stratejisini değerlendirdi. İşte Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek o hamle ile ilgili çok önemli değerlendirmeler...

Enerjide 'tarihi bağımsızlık' hamlesi!

ŞEREF OĞUZ: EĞER ENERJİ GİBİ HAYATİ ALANDA MİLLİ VİZYONUN YOKSA "GÜÇLÜ TÜRKİYE" NASIL OLABİLİRSİN Kİ...

Eğer enerjide arz güvenliğini çözemediysen, büyüyemiyorsun. Türkiye su ve kömür dışında fazla kaynağa sahip değil.
Ama güneş ve rüzgâr dahil alternatif kaynaklar, potansiyel olarak duruyor. Petrol ve doğalgaza ödediklerimiz, cari açığın temel yapı taşları...

Biliyoruz ki Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye, dünyanın tam ortasındadır ve bu bilinci idrak ettiği ölçüde, kural koyan ülke haline gelmektedir. İbni Haldun'un "coğrafya kaderdir" dediği noktada, artan jeopolitik önemimiz, siyasal istikrar üzerinden güçlü liderliğimiz, yalnızca Astana sürecini tayin etmiyor, yarının dünyasının başat ülkeleri arasına girmemizi sağlıyor.

Biz bu coğrafyanın kader denk noktasında, Türkiye'nin yıldızını "baht dönencesine" taşımasının hakkını nihayet vermeye başladık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" içeriğinde, farklı ufuklara yelken açtığımızı okuyabilirsiniz.
Eğer enerji gibi hayati alanda milli vizyonun yoksa "güçlü Türkiye" nasıl olabilirsin ki... Eğer madenlerinden gereken faydayı topluma sunamaz ve sürekli yabancılarıntanımladığı kadarıyla yetinirsen, yüksek gelir grubunda, kural koyucu ülke olman mümkün mü?

Değil tabii ki... Şimdi bizler, bir yandan gezegenin enerji kavşağı olmakla kalmıyor diğer yanda gazdan rüzgâra, güneşten nükleere dek enerji ve madenin her rezerviyle yeraltı zenginliklerini bütüncül yaklaşımla ele alıp kendi milli vizyonumuzu inşa ediyoruz.

Türkiye'den dünyaya açılan tüm ufukları tarayın; ancak milli vizyona sahipseniz ufukların efendisi olabilirsiniz. Enerjide bunu oluşturduk. Şimdi sıra diğer potansiyellerimize geldi.

KEREM ALKİN: BİR ÜST LİGE' SIÇRAMAK ADINA, 'MİLLİ VE BAĞIMSIZ' ENERJİ İÇİN YATIRIMLARI HIZLANDIRALIM

Türkiye'nin dünya ekonomisinde 'bir üst lige' çıkabilmek adına, elindeki imkânları etkili ve isabetli kullanması gereken bir dönem olacak. Bu süreç, Türkiye'nin 'enerjik' olmasını, kaslarını güçlendirmesini, entelektüel kapasitesini çok daha yukarılara çekmesini gerektiren bir dönem olacak.

Türkiye'nin bu dönemde, her sektörde yeni stratejiler oluşturması, yeni hedefler belirlemesi gerekecek.
Türkiye'nin 'enerjisi'ni 'Büyük Türkiye Vizyonu'na odaklaması gerekecek. Bu sürecin bütünü, aynı zamanda, Türkiye'nin enerji alanında 'milli bir yürüyüş'ü, 'milli hamle'yi,'bağımsız enerji' strateji ve hedeflerini belirlemesinden geçiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın dünkü bir saatlik sunumu, enerjide 'milli ve bağımsız' yol haritasının tüm detaylarına vakıf olmak açısından etkileyici tespitler içeriyordu.
Türkiye'nin 'Milli Enerji ve Maden Stratejisi', 'Arz Güvenliği', 'Yerlileştirme' ve 'Öngörülebilir Piyasa Koşullarının Oluşturulması' sacayaklarına dayanıyor.

Türkiye, faaliyette olan ve inşa edilen, planlanan 8'i doğalgaz, 2'si petrol boru hattı ile dünyanın en kritik 'enerji kavşak noktası' olacak. Arz güvenliğinin bir diğer başlığı ise depolama.

Türkiye 1-2 yıl içinde doğalgaz depolama kapasitesini ihtiyacının yüzde 20'si olan 10 milyar metreküpe çıkaracak. Likit doğalgaz (LNG) depolama kapasitesi; FSRU yani yüzerLNG terminali kapasitesi, 5 milyon metreküp petrol depolama hedefi, piyasanın ani taleplerini karşılamak dahil arz güvenliği açısından kritik önemde yatırımları gündeme getirecek.

Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis'in Karadeniz ve Akdeniz'deki sondaj çalışmaları, 5 yıllık tüm planlama ve yol haritası hazırlanmış olan ve yıl sonuna kadar devreye girecek olan Türkiye'nin ilk 'kendi' derin sondaj gemisi ile Türkiye 'milli ve bağımsız' enerjikaynaklarına ulaşma hedeflerini perçinleyecek. Yenilenebilir Enerji'de, güneşten sonra, rüzgâr enerjisinde de yerlileştirme adımı 1-2 hafta içindeki yeni ihale ile başlayacak ve güneşteki başarı tekrarlanmış olacak. Türkiye, güneş ve rüzgâr enerjisi teknik donanımı ve yazılımı, mühendisliği boyutunda iddialı bir ihracatçı olacak. Türkiye, jeofizik ve jeokimyaharitalarını tamamlayarak, Cumhuriyet tarihinde ilk kez tüm tabii kaynaklarına hâkim olacak.

16 Nisan sonrası, 'bir üst lige' sıçramak adına, 'milli ve bağımsız' enerji için yatırımları hızlandıralım.

DİLEK GÜNGÖR: 2023, 2053 VE 2071 HEDEFLERİNİ KONUŞUYORSAK, GÜÇLÜ ENERJİ POLİTİKALARI HAYATA GEÇMELİ

Bulunduğumuz coğrafyayı gözünüzün önüne getirin. Ortadoğu'da yaşanan savaşı düşünün. Uluslararası, bölgesel ve yerel güçlerin iç içe geçtiği savaş sürecinin arka planında enerji kaynakları ve enerji geçiş hatları yatmıyor mu?

Elbette öyle... Enerji, ekonomi, siyaset ve diplomasi arasında yer alan ve günümüz dünyasında oldukça stratejik bir alan... Bizim gibi bölgede önemli bir oyuncu olan ülkeninkendisine enerjide stratejik vizyon çizmesi elzemdi. Türkiye'yi enerjide yumuşak karnı olan dışa bağımlılıktan kurtaracak, yerli enerjide yatırımların önünü açacak, uzun vadeli bir stratejiye ihtiyaç vardı. Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bu ihtiyaca cevap veren 'Milli Enerji ve Maden Politikası'nı açıkladı. Dolmabahçe'deki sunumu enerji alanına yatırım yapan işadamları, sivil toplum örgütleri ve gazeteciler izledi.Güçlü bir ekonomi için güçlü sistem kadar güçlü bir enerji politikasına da ihtiyaç olduğu bilinciyle hazırlanan sunumda, benim dikkatimi çeken bazı noktalar oldu.

Birincisi, öngörülebilir piyasa ve yatırım iklimi... Bakan Albayrak, sunumunda üzerine basa basa işadamlarına bürokratik engellerin kalkacağı mesajını verdi. Belli ki, enerjide stratejibelgesine uygun yatırım yapanlara her türlü kolaylık sağlanacak. Bu yatırımların önünü açacağı gibi istihdamı da destekleyecek. Çok yatırım daha çok rekabet ortamı yaratacak. Sonuç ne mi olacak? Maliyetlerin düşmesi ve vatandaşların ucuz enerjiye kavuşması...

İkincisi, bankaların enerji yatırımlarına vereceği desteğin önünü açacak düzenlemeler... Burada şöyle bir örnek verdi Bakan Albayrak. Madencilik sektörüne verilen kredilerin payı yüzde 2-3'lerde. Yeni strateji belgesiyle madencilik sektörüne raporlama sistemi getirecek Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu kuruluyor. Bu komisyon uluslararası akreditasyona sahip olacak. Madencilik alanına yatırım yapacak olan işadamları bu komisyondan daha ucuza aldıkları raporlarla bankaya gidecek. Bankalar bu raporlarla maden sektöründe finansmanın önünü açabilecek

Uzun lafın kısası şu...

2023, 2053 ve 2071 hedeflerini konuşuyorsak, güçlü enerji politikalarını da hayata geçirmeliydik. İşte yeni strateji bunu sağlayacak.

BİZE ULAŞIN