Kamu bankalarına kötü alacak müjdesi

Kamu bankalarına da sorunlu varlıklarını varlık yönetim şirketlerine devretme hakkı tanıyan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) uygulanmasına yönelik yönetmelik taslağı yayımlandı. Buna göre, varlık yönetim şirketine devredilecek veya hasılat paylaşımına konu edilecek donuk alacakların nitelikleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, bankalar ile bunların bağlı ortaklığı finansal kuruluşların yetkili organlarınca belirlenecek. Donuk alacakların devrine ilişkin süreçlerin kanunun iç sistemlere ilişkin hükümlerine ve ilgili alt düzenlemelere uygun olarak banka içinde oluşturulması zorunlu olacak.
BİZE ULAŞIN