Büyümenin motoru dijital dönüşüm olacak

Türkiye’de dijital dönüşüm hedefiyle altyapı, insan kaynağı, Ar-Ge ve dijital girişimcilik fonlarıyla büyümenin önünü açıyor. Telekom ve teknoloji devi şirketler Türkiye’nin potansiyeline inanarak altyapı yatırımlarına, Ar-Ge ve girişimleri fonlamaya devam ediyor

Büyümenin motoru dijital dönüşüm olacak
Türkiye son 32 yılda iletişimden ticarete, bankacılıktan eğitime dijital dönüşüm konusunda altyapı yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Sabah Gazetesi'nin 32 yıllık hikâyesi Türkiye'nin dijital santrallerle başlayan iletişimde dijital dönüşüme denk düşüyor. O dönemde başlayan dijital dönüşüm bugün sosyal medya ve 5G iletişim altyapısıyla yeni bir medya doğuyor. Dün sadece telefon diye baktığımız mobil cihaz ve altyapılar bugün yeni nesil medyanın ayrılmaz parçası haline geldi.

2023 HEDEFLERİ BELLİ
Türkiye'de genişbant internet altyapısı 2003 yılından itibaren ADSL altyapısı, 2009'dan sonra fiber altyapı yatırımları hız kazanmaya başladı. Bugün 274 bin kilometrelik fiber altyapıyı daha yukarı çekmek için yeni hedefler konuşuluyor. 11'inci Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası kapsamında hazırlanan "Genişbant ve İnternet Raporu"nda genişbant internete ilişkin 2023 yılı hedeflerinde internet altyapısı konusunda ciddi hedefler kondu.

EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR
Her eve ve işyerine yeni nesil teknolojiler aracılığıyla en az 100 Mbit/sn hızında genişbant hizmetinin sağlanması öncelik haline getirildi. Genişbant internet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında 16-74 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 80'inin genişbant internet kullanması sağlanacak. Ülkemizin güçlü internet değişim noktaları ile bölgesel bir merkez ve geçiş noktası haline gelmesi için ortak çalışmalar yürütülecek. Mobil genişbant interneti taşıyacak altyapının geliştirilmesi için tedbirler alınması da planlar arasında yer alıyor. Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) kapsamında ülke genelinde genişbant altyapısının oluşturulması üzere sivil toplum örgütleri ve sektörün katkısına açıldı. Fiber erişimin sağlanması, bağlantı kapasitesi ve hızının geliştirilmesi, rekabete dayalı ve pazar gereklerine uygun sektörel gelişmenin sağlanması, genişbant internet hizmetleri ve uygulamaların yaygınlığı artırılarak talep yaratılması gibi başlıkları içeriyor. Ancak bu konu sadece telekom operatörlerinin değil, eğitimden ticarete, sağlıktan finans sektörüne her sektörün dijital dönüşümünü etkileyecek. Bu yüzden sadece altyapı değil, insan kaynağına ve dijital girişimcilere destek olacak ekosistem oluşumuna katkıda bulunmamız gerekiyor.

5G İÇİN GÜÇLÜ YATIRIM PLANI
Mobil genişbant konusunda 2009 yılında 3G'ye geçiş başladı. Mobil genişbant kullanımındaki patlama bir süre sonra 3G altyapısının artık yetersiz kalmasına sebep oldu. Asıl kritik sıçrama ise 4.5G altyapısıyla oldu. Operatörlerin gelirlerinin artık yarısını internet hizmeti oluşturmaya başladı. Akıllı telefon kullanımının artması ve mobil operatörlerin yeni mobil servisler üzerinden gelirlerini artırmaya çalışması girişimcilik açısından büyük önem taşıyor. Mobil operatörlerin girişimci destekleri var ama oldukça yetersiz. Şimdi o konuda kendilerine önemli hedef koymaları da bekleniyor. 5G altyapısı konusunda yapılan yatırımlar, özellikle Argela gibi 5G standartlarına katkıda bulunan şirketlerin olması Türkiye'nin büyüme potansiyeline katkı sağlıyor. Üstelik 5G altyapısı tüm dünyada insanlardan çok makinelerin ve nesnelerin internete bağlanmasına sebep olacak

TARIMDAN FİNANSA GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİ
Türkiye'de ve dünyada dijital dönüşümün motoru dijital girişimcilik ekosistemi olacak. Türkiye'de finanstan eğitime, tarımdan turizme her alanda algoritma geliştirerek çözüm üreten girişimlere ihtiyaç var. Bilgi tabanlı girişimler çiftçilerin elde ettiği verimi artırırken kullanımı da oldukça kolay. Tarlasını kayıt altına alan çiftçi torağın durumunu sensörlerle kayıt altına alırken hava durumu bilgisiyle de doğa koşullarına göre tarlasını hazırlıyor. Böylece kötü sürprizler ortadan kalkarken akıllı telefon ihtiyacına da gerek kalmıyor. Ancak akıllı telefon kullanan çiftçiler daha detaylı verilere de ulaşıyor. Her tarladaki yerel hava durumu, toprak bilgisi ve bitki gelişimi için kurulan modeller sahada neler olduğunun ve olacağının ipuçlarını veriyor. Geçmişe, şimdiye ve geleceğe yönelik oluşturulan uyarılar çiftçinin karar verirken riski önceden hesaplamasını sağlıyor. Böylece çiftçinin sürdürülebilir, karlı, verimli ve çevreci gıda üretiminin önündeki engeller kaldırıyor.
BİZE ULAŞIN