İhracata iki koldan destek

Türkiye’nin kendi teknolojisini üretmesi için süper teşvik sisteminin işleyişini belirleyen hükümet, ihracatçı için de harekete geçti. İhracatçının kredilerinde faiz farkını devlet ödeyecek, gümrüklerde TIR’lara ÖTV’siz akaryakıt verilecek

İhracata iki koldan destek
Yatırım, üretim ve istihdamın önünü açmak için Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) teşvik sistemine kadar birçok konuda önemli adımlar atan hükümet, son iki yılda büyümeye katkısı azalan ihracatı da canlandırmak için düğmeye bastı. İhracatçının kullandığı kredilerde, gelişmiş ülke Eximbankları ile aradaki faiz farkının devlet tarafından karşılanması için harekete geçilirken, TIR'lara gümrük kapılarında ÖTV'siz akaryakıt satışı için çalışmalara başlandı.

FAİZ FARKINI DEVLET KARŞILAYACAK
Türkiye'nin kendi teknolojisini üretmesi için kesenin ağzını açan hükümet, süper teşvik sisteminin nasıl işleyeceğini belirledi. Bu konuda en yetkili yer Ekonomi Koordinasyon Kurulu olacak. Kurul, hangi yatırımın stratejik olacağına karar verirken, ihracatçının faiz yükü de hafifletilecek. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatçıya kredi desteği konusunda, "İhracatçının alıcı kredilerinde gelişmiş ülkelerdeki Eximbanklar ile Türkiye'deki faiz farkı karşılanacak" diye konuştu.

YATIRIM TEKLİFİ DEVLETTEN
Hükümet, yeni dönemde yatırım yapılacak nokta ürünleri belirlerken, yatırımcılara doğrudan teklif götürecek. Pazarı olan, teknoloji içeren nokta ürünler dâhil olmak üzere çeşitli projelerle yatırımcı yönlendirilecek. Devlet yatırımların yönetiminde değil ancak ayağa kalkıncaya kadar stratejik alanlarda ortak olacak. Her türlü sermaye, ortaklık desteği verilecek. Bir yatırımın proje bazlı teşvikten yararlanabilmesi, Ekonomi Bakanlığı'nın onayının arından Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmesine bağlı olacak. Teşvik, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımları kapsayacak. Hükümet, kamu ortaklığı da dâhil her türlü teşviki sunacak.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK TEŞVİK
Yeni teşvik sisteminde asgari yatırım tutarı 100 milyon lira olarak öngörülüyor. Bu teşvik arz güvenliği sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, rekabet gücünü artıracak, yenilikçi, katma değeri yüksek yatırımları kapsıyor. Yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi, 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası getiriliyor. 49 yıllığına bedelsiz arsa, istihdamın 5 yıl sağlanması koşuluyla taşınmazın bedelsiz yatırımcıya devri öngörülüyor. Yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz, kâr payı, hibe desteği verilecek.

ÖTV'SİZ YAKIT 900 LİTREYE ÇIKIYOR
İhracatın özendirilmesine ilişkin olarak gümrük kapılarında ÖTV'siz akaryakıt satışındaki çalışmaların Bakanlar Kurulu'nda günmede alındığını belirten Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Gümrük kapılarında TIR'larımızın ÖTV'siz akaryakıt temin etmesi sağlanacak, miktarda artış yapılacak" dedi. Kurtulmuş'un açıklamaları ihracatçılarda heyecan yaratırken, SABAH'ın edindiği bilgilere göre gümrüksüz motorin miktarının 550 litreden 900 litreye çıkarılması ve bu uygulamanın Habur, Sarp gibi tüm gümrük kapılarına yaygınlaştırılması hedefleniyor. Değişikliğin oldukça önemli olduğuna işaret eden UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, "TIR'larımız için her seferde 250-300 euro avantaj sağlayacak bir müjdeden bahsediliyor. Bu rakam, orta Avrupa taşımalarında yüzde 10'luk avantaj anlamına geliyor" dedi.

UYGUN KOŞULLAR OLUŞTURULUYOR
Ekonomi Bakanı Zeybekci, stratejik yatırımları teşvik ederek teknoloji yoğun yatırımların Türkiye'ye çekilmesi için uygun koşulların oluşturulduğunu söyledi. Zeybekci, "Ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümünü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine sahip yatırımlar proje bazlı olarak desteklenecek" şeklinde konuştu. İhracatçılara referans ticari faizleri üzerinden destek verileceğini belirten Zeybekci, "ABD, İngiltere, İtalya gibi gelişmiş ülkelerdeki mekanizmalara benzer olarak alıcı kredilerinde gelişmiş ülke Eximbank ile Türkiye'dekinin arasındaki faiz farkı karşılanacak" dedi. Zeybekci, Varlık Fonu'nun mevcut finansman ihtiyacının karşılanmasına dönük değil, aksine Türkiye ekonomisinin gelişiminde çıta atlatmak için ihtiyaç duyulan spesifik alanlarda yatırımların önünü açmak için tasarlandığını söyledi.

BİZE ULAŞIN