MÜSİAD: Büyümenin yeni açıklandığı bir dönemde Türkiye’nin manipüle edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yapılan açıklamada, "Ekonomik gelişmenin olumlu yönde harekete geçtiği, istihdam rakamlarının olumlu çıkması, yüzde 5 büyümenin yeni açıklandığı bir dönemde Türkiye’nin manipüle edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerine yer verildi.

MÜSİAD: Büyümenin yeni açıklandığı bir dönemde Türkiye’nin manipüle edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz

MÜSİAD açıklamasında, MÜSİAD olarak Türkiye'nin etrafında oluşan ateş çemberine rağmen, milli duruşlarına karşı iç ve dış mihraklarla birlikte iş tutanların nerelerde ve kimler tarafından kullanıldığının millet tarafından çok iyi bilindiğine olan inançlarının tam olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İstikrar ve büyüme hedefleri doğrultusunda ne zaman olumlu bir gelişme olursa hemen farklı olayların ortaya çıkmasını MÜSİAD asla bir tesadüf olarak görmemektedir. Ekonomik gelişmenin olumlu yönde harekete geçtiği, istihdam rakamlarının olumlu çıkması, yüzde 5 büyümenin yeni açıklandığı bir dönemde Türkiye'nin manipüle edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu vurgulanan açıklamada, hukukun üstünlüğü ve bağımsızlığının herkes için geçerli olup tartışılamayacağı ifade edildi. Kimsenin unvanı, ekonomik- siyasi gücü, mesleği ve tercihinin adaletin tecellisi bakımından o kişiye bir avantaj sağlamayacağı dile getirilen açıklamada, herkesin yargının önünde eşit olduğu ve eşit olmak zorunda olduğu anlatıldı.

Yargının da kişilere ve başka güçlerin etki ve yönlendirmesine göre karar verme hakkına sahip olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin ekonomik ve siyasi istikrarını bozmak için değişik zamanlarda ortaya konulan senaryoların yeni versiyonları piyasaya sürülmeye çalışılmakta, huzur ve güven ortamının bozulması için marjinal güçler devreye sokulmak istenmektedir. Bu amaçlara ülkemizi yöneten siyasi irade, siyasi partiler ve ekonomik çevreler alet olmamalıdır. Her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözüm yolları sokaklar, asfalt yollar değil milletin kendilerini temsil etsin diye temsilcilerini seçip gönderdiği Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Kimse kendi istikbali ve siyasi kaygıları nedeniyle ülke üzerinde oynanan oyunları görmezlikten gelerek bu tür provokasyonlara sebep olacak, zemin hazırlayacak hareketler içinde olma hakkına sahip değildir. Kendilerini her zaman millet iradesi üzerinde gören ekonomik güçler ve çeteler bu devirlerinin milletin gerçek iradesi karşısında bittiğinin farkına varmalarının zamanı gelmiş ve geçmiştir. Çözüm yeri; varsa yanlışlar ortaya doğruları ile birlikte konularak yasal düzenlemeler dahil bu çalışmaların yapılacağı meclistir ve halkın iradesidir. Çözüm, yollarda değil millet iradesinin üstünlüğünde, kullanılmasında ve uygulanmasındadır. "

BİZE ULAŞIN