2023 hedefi yüzde 5 işsizlik

2023 hedefi yüzde 5 işsizlik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi, yayımlandı. Stratejiye göre, 2023 yılı itibarıyla işsizlik yüzde 5'e indirilecek, istihdam yüzde 55'e yükseltilecek. Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam ise 2023'te yüzde 15'in altına indirilecek. Kadınların işgücüne katılma oranı 2023 yılına kadar yüzde 41'e çıkarılacak. Kadınların 2012 yılı itibarıyla yüzde 46 düzeyinde gerçekleşen kayıt dışı çalışma oranı, 2023'te yılında yüzde 30'a düşürülecek. Özellikle sanayide ağır ve tehlikeli işlerde, sokakta ve mevsimlik gezici geçici tarımda 2023'te gerçekleşen çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri tamamen ortadan kaldırılacak, diğer alanlarda çocuk işçiliği ise yüzde 2'nin altına indirilecek. Öte yandan, çalışan yoksulların oranı da 2023'e kadar yüzde 5 seviyesine indirilecek. Finans sektöründe nitelikli istihdam düzeyi ise bu dönemde yüzde 28 artırılacak. İnşaat sektöründe stihdam 2013'e göre yüzde 160 artırılırken, kayıt dışı yüzde 50 azaltılacak. Sağlık sektöründe çalışan sayısı yüzde 100 artırılarak OECD ortalamalarına çıkarılacak.
BİZE ULAŞIN