Sezonluk çalışanın hakları arttı

Sezonluk çalışanın hakları arttı
Tüm mevsimlikler gibi turizm çalışanları da belli dönemde iş sahibi oluyor ve sezon bitiminde de büyük kısmı işsiz kalıyor. Biliyorsunuz işten ayrılanların kıdem tazminatı, ihbar ve işsizlik maaşı gibi hakları var. Fakat bu durum mevsimlik işçilerde biraz farklı uygulanıyor. Turizm çalışanları sezonluk olduğu için 'belli süreli' sözleşmelerle çalışıyor. Bu sürenin bitiminde iş akitlerinin feshedilmesiyle işsizlik maaşını hak ediyorlar. 4447 Sayılı Kanun'un 51. maddesi bunu düzenliyor. Bu yüzden sözleşme bitiminde mutlaka işsizlik maaşına başvurulması gerekiyor. Burada işsizlik maaşının diğer kuralları da önemli. Son 120 günde primlerinin ödenmesi ve son üç yılda en az 600 gün sigortalı olup işsizlik priminin de yatırılmış olması şartı var. Turizm çalışanlarının elini kolunu bağlayan durum ise sözleşmenin askıya alınması. Genelde iş sözleşmeleri belirli süreli yapılsa da, sezon bitiminde sözleşme askıya alınıyor. Bir nevi 'ücretsiz izne' ayırma durumu oluyor. Dolayısıyla bu durum çalışanın işsizlik maaşı almasını engelliyor. Sözleşme askıya alındığında yeni sezonda işçinin tekrar işe başlaması gerekiyor.

TAZMİNAT İMKANI DA VAR
Kıdem tazminatı da yine belirli sürelilerde sıkıntıya yol açıyor. Kıdem tazminatını almak için bir yıl kuralı bulunduğu için daha kısa süre çalışanlar kıdem tazminatı alamıyor. Yani tek sezonluk bir sözleşme yapanlar malesef bu haktan yararlanamıyor. Yalnız Yargıtay'ın bazı kararları gereği toplamda bir yılı geçenlerin kıdem tazminatı alabildiği görülüyor. Yani örneğin üç sezon anlaşan bir işçi toplamda 15 ay çalıştığı için bir yılı geçip kıdem tazminatı alabiliyor. Böyle bir durumda peş peşe sözleşme yenilendiği için çalışan süresiz sözleşmesi olan işçiler gibi değerlendiriliyor.

SEZON 12 AYA YAYILMALI
Turizm çalışanlarının büyük kısmı sezonluk görev yaptıkları için bazı haklardan da mahrum kalıyor. Sezonun 12 aya yayılmasıyla birçok sorunun da çözülmesi mümkün. Şu anda turizm çalışanlarının yaşadığı sorunlardan bazıları şöyle:
Bir kısmının hiç sigortası yapılmıyor.
Sezonluk sigortalarda prim az yatırıldığı için çalışan emeklilik için yeterli süre kazanamıyor.
Çalışma saatleri genelde yasanın emrettiğinden daha çok olmasına rağmen mesai alamıyorlar.
Dinlenme saatleri de yasaya uygun olmuyor.
Kıdem ve tazminat alamıyorlar.
Belli şartlarda işsizlik maaşı da verilmiyor.
1 seneyi dolduramadıklarından yıllık izin hakları olmuyor.
BİZE ULAŞIN