3.5 milyon araca hurda teşviki

20 yaşını aşan yaklaşık 3.5 milyon aracın trafikten çekilmesi için teşvik sistemi geliyor. Teşvik, model yılı 1997 veya daha eski olan araçlar için geçerli olacak

3.5 milyon araca hurda teşviki

Yaklaşık 3.5 milyon aracı ilgilendiren hurda teşviki yürürlüğe girdi. Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi beklenen düzenlemeyle 20 yaşını aşan yaklaşık 3.5 milyon aracın trafikten çekilmesi bekleniyor. Buna göre, model yılı 1997 ve daha eski aracını hurdaya çıkaranların MTV borçları ile para cezaları 2018 sonuna kadar başvurmaları halinde silinecek.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Maliye'nin Motorlu Taşıtlar Vergisi genel tebliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hurda araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçları ve idari para cezalarının silinmesine ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, bu kapsamdaki araçlarını bedelsiz olarak il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya yetkilendirilen hurda müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Belirlenen tarihe kadar araçlarını hurdaya çıkaranların, taşıta tahakkuk etmiş ve ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecek. Motorlu taşıt vasfını kaybeden model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birinin 31 Aralık 2018'e kadar ödenmesi şartıyla kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

1997 ÖNCESİ İÇİN GEÇERLİ
Uygulamadan trafik sicilinde model yılı 1997 veya daha eski olan otomobil, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler ile minibüs, panelvan, karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtları adlarına kayıt ve tescilli bulunan mükellefler yararlanabilecek. Bu haktan gerçek, tüzel kişilerin yanı sıra mirası reddetmemiş mirasçılar da yararlanabilecek.

BİZE ULAŞIN