TCMB Esas Mukavelesi'nde değişiklik yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Anonim Şirketi'nin Esas Mukavelesi'nde yapılan değişiklikle, TCMB, muteber saydığı asgari iki imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilecek.

  • AA
  • Ekonomi
  • Cuma 28.07.2017 09:55

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, TCMB Esas Mukavelesi'nde değişikliğe gidildi.

Buna göre, Genel Kurulun toplantıya daveti, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılacak.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve paylarının miktarını gösteren ve Başkan tarafından imza edilen bir cetvel tanzim olunarak, toplantıdan önce Genel Kurul'un yapılacağı yerde bulundurulacak.

Para Politikası Kurulu toplantıları Başkan'ın (Guvernör) çağrısı üzerine yılda en az 8 defa yapılacak. Banka Kanunu'nun 21'inci maddesinin 2'inci fıkrasının diğer hükümleri ile 3'üncü fıkrası, Para Politikası Kurulu toplantıları için de uygulanacak.

Banka, muteber saydığı asgari iki imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilecek. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer tüm hususlar Bankaca tespit edilecek. Banka Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle Bankaca belirlenecek.

BİZE ULAŞIN