Patolojik tanıda teknikerlerin rolü önem kazanıyor

Patolojinin tıp alanındaki önemi her geçen gün artıyor. Patologların kalitesi de tanı koyma sürecinde önemli bir role sahip

Patolojik tanıda teknikerlerin rolü önem kazanıyor
Patolojinin tıp alanında kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Uzmanı Yeşim Ateş, patoloji laboratuvarı alanında pratiği teorik donanımla bütünleştiren patoloji teknikerlerinin, patologların tanı koyma sürecinde önemli bir rol üstlendiklerine vurgu yapıyor. Patoloji hücrelerde ya da dokulardaki işlevsel ya da yapısal değişiklikleri tanımlamak amacıyla kullanılan, Yunanca'da 'Hastalık Bilimi' anlamına geliyor. Hastalıklara tanı koymanın ve bilgi edinmenin en önemli yolu vücudun değişik bölümlerinden alınan doku ve biyopsi örneklerinin değerlendirilmesiyle gerçekleşiyor. Patolojik analiz, tıp alanında hastalıkların teşhislerinin doğru ortaya konmasında kritik bir önem sahip. İAÜ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı, son teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarda verdiği uygulamaya dayalı eğitim modeli ile nitelikli patoloji teknikerlerini sağlık alanına kazandırıyor. İAÜ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı'nda eğitim veren Uzman Yeşim Ateş, patoloji alanının sağlık açısından hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerken, patoloji alanında teoriyle pratiği en doğru şekilde örtüştürecek personelin bu noktada önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. Patologların tanı koyma sürecinin sorumluluğunu üstlenirken patoloji laboratuvarında çalışan teknikerler tanı sürecinde en önemli yardımcılar olduğunun altını çizen Ateş, "Bu nedenle ilerleyen teknolojinin ve yeni tetkiklerin kullanıldığı bu alanda pratik ve teorik donanımı tam olan patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yere sahiptir" diyor. Ateş, bu alanda eğitim almış kendini yetiştirmiş mezunların devlet ve özel kuruluşlara ait hastanelerde, özel patoloji ve histoloji laboratuvarlarında, Adli Tıp kurumlarında görev aldığına vurgu yapıyor. Ateş şunları söylüyor: "Patoloji Laboratuvar Teknikleri programında mikrotom ve su banyosunu kesit işlemi için hazırlayabilen, otomatik ve manuel doku takibi yapan, dokuları bloklayarak kesit alabilen, doku bloklarından elde edilen kesitlere boyama işlemi yapan, analiz bulgularını rapor edebilecek pratik ve teorik donanımı tam olan patoloji laboratuvar teknikerleri yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Donanımlı patoloji teknikeri önemli
Yeşim Ateş, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı'nda hastalıklı dokuların tanısında gerekli yöntem ve teknikleri uygulayabilen bilgi, beceri ve tutumu yüksek olan donanımlı patoloji teknikerleri yetiştirdiklerini kaydediyor. Ateş, üniversitenin laboratuvarlarında en son teknolojilerle donanmış patoloji cihazlarının kullanımıyla geleceğin patoloji teknikerlerine patoloji laboratuvarlarına gelen örneklerin hangi süreçlerden geçtiğine yönelik detayların uygulamalı olarak verildiğini belirtiyor.

BİZE ULAŞIN