Defterleri 5 yıl saklama dönemi bitiyor

Defterleri 5 yıl saklama dönemi bitiyor
Maliye Bakanlığı başta basit usul olmak üzere mükellefler için yeni bir modele geçiyor. Yaklaşık 2 milyon mükellefin defterleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde tutulabilecek. Şu anda basit usul defter tutan mükellefler ya kırtasiyeden defter alıp noterde onaylatıyor ya da muhasebeciye defter tutturuyor. Yeni sistemle 5 yıl defter saklamaya gerek kalmayacak.

JET YATIRIM İNDİRİMİ
Kayıtların internet ortamında tutulmasının ardından mal alış ve satışları gösteren Ba ve Bs formlarına ilişkin düzenleme yapılacak. Maliye Bakanlığı bu formları toplayarak çapraz kontrol yapıyor ve malların gerçek alım değerlerini buradan kontrol edecek. Bir sonraki aşamada da bu formlar kaldırılacak mükelleflerin internet ortamında tuttuğu defterlerden Maliye kendisi bilgi alacak. Hükümet yeni dönemde, taşınmaz yönetimi ve vergi uygulamalarında önemli adımlar atacak. Vergi idaresi uluslararası şirketlerle 5 yıla kadar anlaşma yapabilecek. İşletmesini büyüten yatırımcıya vergide kolaylık sağlanacak. Yatırım indiriminden hızlı bir şekilde yararlanmaları sağlanacak. İşletme kâr ettiği sürece bu olanaktan yararlanacak. Finansal kiralama konusu malların temininde tapu dışında harç alınmayacak.

BEYANNAMEYE AYAR
Mükellefe kolaylıkta ikinci adım da hazır beyannameler olacak. Ev sahipleri kiralardan elde edilen gelirler için hazır beyanname dolduruyor. Bu uygulama taksici, bakkal, berber gibi işyerleri ve ticari kazanç, serbest meslek erbabı için de kullanılacak.

UYGULAMA KİMLERİ KAPSIYOR?
Kasap, marangoz, kantin işletmeciliği yapan mükellefler basit usul ve işletme defterlerini her yıl kendileri ya da muhasebeciye tutturuyor. Kırtasiyeden defter ya da bilgisayar çıktısı alıp noterden onaylatıyorlar. Bu hizmeti artık Maliye sunacak. Mükellefler defterlerini Gelir İdaresi'nin internet portalı üzerinden tutabilecek. Beş yıl saklama maliyeti ortadan kalkarken yaklaşık 2 milyon mükellefin maliyeti de aşağı çekilmiş olacak.
İKİ ALANDA
TEŞVİK GELİYOR
Ver gi düzenlemeleri kapsamında sermayesini artıran, halka arz yapan işletmelere indirimli kurumlar vergisi imkânı geliyor. Yine tarım sektörüne yönelik de bir çalışma yapıldı. Büyük ölçekli tarım işletmelerindeki personelin ücretlerinin asgari ücrete denk gelen kısmından gelir vergisi alınmayacak. Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılırken, vergi tarife ve oranları yeniden düzenlenecek.

BİZE ULAŞIN