Atık yağlara disiplin geliyor

Atık yağlara disiplin geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, endüstriyel ve taşıt yağ atıklarına yönelik önemli bir düzenlemeye gidiyor. Atık yağlardan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, atık yağ toplama oranlarının artırılması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi için 'Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği' yenileniyor. Halihazırda taslak halde bulunan ve sektörden görüş alınan yönetmelikle birçok yeni düzenleme öngörülüyor. Çevre Bakanlığı'na belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde kurulacak atık yağ geri kazanım tesislerini ruhsatlandırma yetkisi verilirken, bakanlık ayrıca geri kazanım tesislerine inşaat ruhsatı da verebilecek.
Motor yağı üreticileri, kendi markalarıyla piyasaya sürenler ve ithal edenlere kotaya erişememeleri durumunda süreli veya süresiz faaliyet durdurma ile çeşitli para cezaları verilebilecek.

ARAÇLAR KIRMIZI OLACAK
Atık motor yağlarının çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için geri kazanımı, yakılarak bertarafı veya ihracatını sağlamak amacıyla kota uygulaması da zorunlu kılınacak. Yağlar 'Atık Yağ Taşıma Aracı' ibaresi taşıyan araçlarla taşınacak ve bu araçlar kırmızı renkli olacak.

BİZE ULAŞIN