Galatasaray'ın kayıtlı sermaye artırım talebi onaylandı

Galatasaray'ın 108 milyon lira olan kayıtlı sermaye tavanını 540 milyon liraya çıkarılması başvurusu SPK tarafından olumlu karşılandı

Galatasaray'ın kayıtlı sermaye artırım talebi onaylandı

Galatasaray'ın kayıtlı sermaye tavanı geçtiğimiz aylarda yaptığı bedelli sermaye artırımları ile 108 milyon lira sınırına ulaşmıştı. Şirket kayıtlı sermaye tavanı sınırına ulaştığı için SPK'ya başvuru yaparak kayıtlı sermaye tavanını 540 milyon liraya çıkarılmasını talep etmişti. SPK ise bu başvuruyu olumlu karşıladı.

Galatasaray, SPK'dan aldığı onay sonrasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edecek ve aldığı izinlerin ardından pay sahiplerinin oyuna sunarak kayıtlı sermaye tavanını resmen yükseltmiş olacak.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ağustos 2017 tarihli kararı ile, Şirket esas sözleşmemizin 7. Maddesinde belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanı olan 108.000.000-TL'ye ulaşılmış olması sebebi ile ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya öz sermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü doğrultusunda, mevcut kayıtlı sermaye tavanımızın çıkarılmış sermayemizin (108.000.000-TL) beş katı olan 540.000.000-TL olarak değiştirilmesi, kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 5 yıllık süre için geçerli olmak üzere değiştirilmesi ve yine şirket paylarının tamamının hamiline olmaması nedeniyle "hamiline yazılı" ifadesinin madde metninden çıkarılması için Şirketimiz Esas Sözleşmesinin " Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7.maddesinin ve Şirket faaliyetlerine açıklık getirmek amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 4. maddesinin 23 Ağustos 2017 tarihinde KAP'ta ilan edildiği üzere değiştirilmesi için 28 Ağustos 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız müracaat olumlu sonuçlanmış olup uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ekte yer almaktadır.
İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek, alınan görüş ve izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

BİZE ULAŞIN