KGF ile Varlık Fonu işbirliği yapacak

Başbakan Yardımcısı Şimşek’in sözünü ettiği yeni kredi garanti sisteminin detayları netleşiyor. KGF’de değişiklik yapılacak. Varlık Fonu ile işbirliğine gidilecek

KGF ile Varlık Fonu işbirliği yapacak
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in sözünü ettiği Hazine destekli kredi garanti sistemine yönelik yeni modelin detayları netleşiyor. 200 milyar TL'ye yakın kefalet hacmine ulaşan Kredi Garanti Fonu'nda değişiklikler yapılacak.
Fon var olan ortaklık yapısı (devletözel) ile mevcut işleri sürdürürken, daha dinamik bir yapıya kavuşacak. Yüksek katma değer üreten sektörler ve ihracatçıyı destekleyen bir mekanizma kurulacak. Teminat yetersizliği nedeniyle krediye ulaşamayan ihracatçı, yatırımcı, teknoloji ve inovasyona yönelik işletmelerin kredi imkânlarına katkı sağlanacak.

YATIRIM VE İHRACAT KREDİSİ
Fon, Türkiye Varlık Fonu, KOBİ A.Ş gibi kurumlarla doğrudan işbirliği yapacak. Reel sektöre kredi kolaylığı sağlayan bankaların yurtdışından ucuz para bulması sağlanacak. Kredi yönlendirmesi daha sağlıklı, dönüşü mümkün yerlerde olacak.
Yatırım ve ihracat kredilerinin sistemden daha fazla pay alması sağlanacak. Büyüme ve istihdama katkı veren projelere Kalkınma Bankası ile beraber Hazine üzerinden de destek sağlanacak.

KADIN VE GENÇLERE KOLAYLIK
Kadın ve genç girişimcilere yönelik kolaylık sağlayan adımlar atılacak. Fon banka ve mali sistemi derinleştiren bir kuruma dönüşecek. Teminat ve ipotek sistemlerinde köklü bir değişiklik yapılacak. Proje ve kredi risklerine ilişkin özel bir veri tabanı oluşturulacak.

ŞİMŞEK YENİ MODELİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, garantili krediye ilişkin yeni modelin teminat yetersizliği nedeniyle krediye ulaşamayan ihracatçı, yatırımcı, teknoloji ve inovasyona yönelik küçük işletmelerin finansman imkânlarına katkı sağlaması yönünde şekilleneceğini söylemişti.

FON HERKESİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Fon, işletmelerle birlikte herkesin yüzünü güldürdü. Bankaların kredi kalitesinin bozulmasını önledi. Fon öncesinde ödenmeyen çek ve senetler çok daha yüksek seviyedeyken, bu rakamlar düştü. İşletmeler prim, vergi borçlarını aldıkları kredilerle öderken, Hazine tahsilât sağladı. Bankalar kredi artışıyla kârlılığını, devlet vergi gelirlerini artırdı.
BİZE ULAŞIN