Son dakika: Orta Vadeli Program açıklandı! İşte Türkiye'nin 2020 hedefleri

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Şimşek, 2020 yılı sonunda işsizliğin yüzde 9.6, enflasyonun ise yüzde 5 olarak hedeflendiğini söyledi. Şimşek, cari açığın milli gelire oranının da yüzde 3.9'a gerileyeceğini tahmin ettiklerini söyledi

Son dakika: Orta Vadeli Program açıklandı! İşte Türkiye'nin 2020 hedefleri

Şimşek'in konuşmasından satırbaşları;

"Tüm çalışanlarımıza, tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir ekip olarak çok yoğun bir şekilde çalıştık. Karşınıza özel sektör ve kamu için yol gösterici bir rehber ortaya çıkardık

Ayrıca bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşbakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sunumda küresel ekonomi, Türkiye ekonomisine kısa bir değerlendirme sonrasında orta vadeli programımızın detaylarını aktaracağım.

KÜRESEL EKONOMİ TOPARLANIYOR

İlk olarak küresel ekonomiden başlayalım. Küresel ekonomi 2017'de tekrar hızlandı ve muhtemelen yüzde 3.5 civarında olacak

Göstergeler büyümenin bir miktar daha hızlanabileceğini gösteriyor. Küresel İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi son 75 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Euro bölgesinde iktisadi faaliyet güçleniyor. Bu, ülkemizin ticareti için olumlu bir sinyal

2017 yılında sanayi üretimi ve yatırımlarındaki artışta bir toparlanma gözlemliyoruz ve ortalama yüzde 3.9 ticaret hacmi artışı oalcağını tahmin ediyoruz.

Küresel enflasyona baktığımız zaman ılımlı bir seyir söz konusu. 2016 yılında özellikle gelişmiş ülkelerde düşük seyreden enflasyon oranları bu yıl bir miktar yükseldi. Euro bölgesi ve Japonya'da enflasyonun hala düşük seyretmesi bu ülkelerin genişletici para politikalarına devam etmelerine imkan sağlamaktadır.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE SERMAYE GİRİŞİ ARTIYOR

2010-2013 döneminde gelişmekte olan ülkelere toplamda 1.3 trilyon dolar net sermaye girişi gerçekleşirken, takip eden 4 yılda toplamda 1.5 trilyon dolarlık net sermaye girişi oldu.

Özellikle 2017 yılında bu trend daha da güçlendi. Çin hariç gelişmekte olan ülkelere 138 milyar dolar net sermaye girişi olması bekleniyor.

Petrol fiyatları 2014 yılı ikinci yarısından itibaren ciddi oranda geriledi. OPEC ülkelerinin üretimi kısma kararı ile 2017 yılında fiyatlar 50-55 dolar bandında seyretti. Son günlerde Irak'taki gelişmelerin etkisi ile fiyatlar bir miktar yükselmiş durumda. Bazı OPEC ülkelerinin kısma kararına uymaması, petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlandırıyor.

KİŞİ BAŞINA GELİR SEVİYEMİZİ ÖNEMLİ ORANLARDA İYİLEŞTİRDİK

Büyüme performansı son 15 yılda ciddi şekilde arttı. Kişi başına gelir seviyemizi önemli oranlarda iyileştirdik ve Türkiye sınıf atladı. Gelişmiş ülkelerle gelir farkını azalttık. Büyümenin kapsayıcı olmasını sağladık, ülkemizde istihdam yaratan bir büyüme söz konusu. Yıllık ortalama 910 bin istihdam sağladık. İşgücüne katılımın hızla artması işsizlik oranını arzuladığımız seviyelere indirmedi.

CARİ AÇIK/GSYH'Yİ PROGRAM SONUNDA YÜZDE 4'ÜN ALTINA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Cari işlemler açığı yönetilebilir düzeyde Cari açığın GSYH'ye oranı önemli ölçüde iyileşti, önümüzdeki dönemde daha dengeli bir büyüme kompozisyonu ile birlikte cari işlemler dengesini sürdürülebilir düzeyde tutmak amçlarımızdan biridir. Cari Açık/GSYH'yi program sonunda yüzde 4'ün altına indirmeyi hedefliyoruz.

KAMU BORCU ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE OLDUKÇA DÜŞÜK

Fiyat istikrarında önemli bir mesafe kat ettik. Yakın dönemde enflasyonda çift haneler görünmüş olsa da, OVP döneminde kalıcı düşük seviyelerin yakalanması önceliklerimiz arasındadır. Önümüzdeki dönemde de mali disiplini korumakta kararlıyız. Kamu borç yükünü önemli ölçüde azalttık. Kamu borcu uluslararası standartlara göre oldukça düşük.

OVP'nin temel amaçları, büyümenin hızlandırılması, istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesidir.

İŞTE 2020 HEDEFLERİ

Program sonunda kişi başı gelirin 13 bin doların üzerine çıkacağını tahmini ediyoruz. Bu rakam Dünya Bankası tanımına göre üst gelir grubuna çıkmak için eşik değerin üzerindedir.

2019 yılında işsizlik oranının yeniden tek haneye düşmesini ve 2020 yılında yüzde 9.6 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

2020 yılında enflasyonun yüzde 5'e, cari açığın milli gelire oranının yüzde 3.9'a gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

2020 yılında kamu kesimi borçlanma gelirinin milli gelire oranının yüzde 1.3'e gerilemesini hedefliyoruz.

BÜYÜME HEDEFLERİ

2017-2020 arasında yıllık yüzde 5,5 büyüme hedefliyoruz.

YIL SONU KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR

Kişi başına milli gelirin program sonunda 13 bin 24 dolara geleceğini tahmin ediyoruz.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 10,8, gelecek yıl yüzde 10,5, 2019'da yüzde 9,9s ve 2020'de yüzde 9,6 olmasını öngörüyoruz

ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı öngörülüyor. Enflasyon hedefle uyumlu patikaya gelene kadar para politikasında sıkı duruşun sürmesi beklenmektedir.

TOPTANCI HAL YASASI ÇIKACAK

Fiyat istikrarı için sıkı para politikası sürdürülecektir. Gıda enflasyonundaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak lisanslı depoculuk hizmetleri artırılacaktır. Toptancı Hal Yasası çıkartılacaktır. Taşıt kullanımında tasarrufa gidilecektir.

BES'İN KAPSAMI GELİŞTİRİLECEK

Alacak sigortası yaygınlaştırılacaktır. Altına dayalı tahvil kira sertifikası aracı gerçekleştirilecektir. BES gözden geçirilerek kapsamı geliştirilecektir. Makro ihtiyati düzenlemeler yapılacaktır. İhracatı artıracağız. E-İhracat stratejisi uygulamaya geçilecektir. Turizmde dönüşüm sağlamak amacı ile stratejimiz yenilenecektir.

Finansman imkanlarının geliştirmesi amacı ile Eximbank'ın ödenmiş sermayesi artırılacaktır. Lojistik merkezler modern işletmecilik ile düzenlenerek ticaret hızlandırılacaktır.

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ GELİYOR

Öğretmenlerimizin niteliklerinin artırılması için öğretmen akademisi kurulacaktır. Mesleki ve teknik eğitimi kurumlarının müfredatı geliştirilecektir. Tematik mesleki ve teknik lise uygulaması yaygınlaştırılacak. Eğitim sisteminde yönetişimin artırılması için bütçe yönetimi geliştirilecektir.

Eğitimde özel sektörün payının artırılması için ilave tedbirler alınacaktır. Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılacak

İşgücü piyasası etkinliğini artıracağız. İstihdam hizmetleri kişiye özel bir şekilde verilecektir. Özel politika gerektiren istihdamın artırılması için kadınların iş hayatına kazandırılması için çalışmalara devam edeceğiz.

KAYITDIŞI İSTİHDAMI DAHA DA AZALTACAĞIZ

Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata kazandırmak için sosyal ve fiziki çalışmalara devam edeceğiz. Ayrıca kayıtdışı istihdamı daha da azaltacağız.

Yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması amacı ile Ar-Ge ve yenilik kapasitemizi artıracağız. TÜBİTAK ev enstitüleri yeniden yapılandıracağız. Özel Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısını bine çıkaracağız.

UZAY AJANSI KURULACAK

Türkiye Uzay Ajansı kurulacaktır. Genç Girişimci Merkezleri yaygınlaştırılacaktır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yaygınlaştıracağız.

Yeni nesil erişim şebekelerini yaygınlaştıracağız. Akıllı uygulamalara geçiş hızlandırılacaktır. Yeni teknoloji gelişmelerine hız verilecektir. Kamuda bilgi güvenliği ev tasarruflar artırılacaktır.

YERLİ MARKA OTOMOBİL DESTEK PROGRAMI

Büyük OSB'lerde tasarım merkezleri kurulacaktır. İlaç ve tıbbi cihaz sanayi, savunma sistemleri, bilişim ve haberleşme alanlarına öncelik verilecektir. Petro kimya sektörünü destekleyeceğiz. Yerli marka otomobil destek programı hayata geçirilecektir. Madencilik arama yatırımları artırılacaktır.

Tarımsal üretimin desteklenmesi için verimlilik ve çiftçi geliri düzenlenerek yeniden düzenlenecektir. Su kullanımının etkinleştirilmesi için su kanunu çıkarılacaktır. Hayvancılıkta üretimin artırılması için kaba yem üretimi ve işlenmesine yönelik altyapı geliştirilecek.

İş ve yatırım süreçlerini iyileştireceğiz. Onay ve işlemler elektronik ortamlara aktarılarak hızlandırılacak. ÇED kararı, yatırımcıların ÇED raporunu eksiksiz olarak tesliminin azami 2 ay içerisinde sonuçlandırılacaktır.

YENİ İCRA DAİRESİ MODELİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Coğrafi bilgi sistemleri altyapısı tamamlandırılacak. İş ve ticaret uyuşmazlıklarında yatırım, ticaret ve finans konularında mahkemelere ihtisaslaştırma sağlanacak ve yargılama süreleri kısaltılacaktır.

Yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak. Elektrik, su telefon gibi borçlar için icra dairesine gidilmeden daha az masrafla ödeme yapılabilmesi sağlanacaktır.

KAMUDA YENİ KURUMLARA SINIRLAMA

Kamuda yeni kurum kurulması sınırlandırılacaktır. Büyükşehir belediyelerinde personelin uzmanlaşmasına yönelik program olacaktır.

Kamuda insan kaynağının kalitesinin artırılması için taşradaki uygulama etkinliği geliştirilecektir. Performans değerlendirmesi yapılacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Güvenlik güçlerinin teknik kabiliyet kapasitesi artırılacaktır.

BİZE ULAŞIN