Süper lige terfi programı

Hükümet, 3 yıllık OVP’yi açıkladı. 2020’de kişi başına milli gelir 13 bin $’ı aşacak. Böylece Türkiye, üst gelir grubuna yükselecek. Üç yılda 3.2 milyon kişiye istihdam sağlanacak. Kamuya 74 bin kişi alınacak. Yatırımcılar için para muslukları açılacak. Programda dolar kuru 2018 için 3.70 TL olarak hesaplandı

Süper lige terfi programı
Hükümet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hazırlanan Türkiye'ye sınıf atlatacak, ülkeyi yüksek gelir grubuna taşıyacak üç yıllık süper lige terfi programını açıkladı. Kişi başına düşen milli gelir 2020 sonunda 13 bin doları aşacak. Böylece Dünya Bankası tanımına göre üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen 12 bin 235 dolarlık eşik de aşılmış olacak. Milli gelir dolar bazında 2020 sonunda 1.1 trilyon dolara çıkacak. 2016 sonunda 24 bin 636 dolar olan satın alma gücü paritesine göre kişi başı milli gelir ise, 2020'de 31 bin 774 dolara ulaşacak. Vatandaşın yaşam kalitesini artıran yatırımlara öncelik verilecek, yatırımcılar için kredi muslukları açılacak.

KAPSAYICI BÜYÜME
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı Lüfti Elvan'ın eşlik ettiği toplantıyla yeni Orta Vadeli Programı (2018-2020) açıkladı. Programda 2017 ve önümüzdeki 3 yıl için büyüme hedefi yüzde 5.5 olarak belirlendi. Üç yıllık dönemde uygulanan reformlar sayesinde dengeli, sürdürülebilir, kapsayıcı bir büyüme politikası izlenecek. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 9.5 olması öngörülüyor.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM
Başbakan Yardımıcısı Mehmet Şimşek, programın temel amacının makro istikrarın sürdürülmesi, yüksek katma değerli üretimin artırılması yoluyla büyümenin hızlandırılması olduğunu söyledi. Şimşek, "Kamu yatırımlarının öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesine devam edilecek. Bölünmüş yol liman ve demiryolu, sulama ve arazi, maden arama, Ar-Ge öncelikli değerlendirilecek. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak nitelikte öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesine devam edilecek" dedi.

KEFALET SİGORTASI GELİYOR
KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kullanmasına imkân sağlayacak düzenleme yapılacak. Kamuda yeni kurum kurulması sınırlandırılacak, mevcut kurumlar da yeniden yapılandırılacak. Büyükşehir Belediye Kanunu yeniden düzenlenecek. Büyük OSB'lerde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulacak. Yastık altında 100 milyar dolar altın olduğunu ifade eden Şimşek, "Altına dayalı tahvilde tanıtım önemli. Dönem sonu altın alınırsa Hazine size yıllık yüzde 2.4 getiri sağlayacak" dedi.

KAMUYA 74 BİN PERSONEL
İşsizlik oranının 2019 itibarıyla yeniden tek haneye düşmesi, 2020'de yüzde 9.6 olması bekleniyor. Kamuya 74 bin personel alınacak. 2017 sonunda 28 milyon 152 bin olan istihdam edilen kişi sayısının, 2020'de 31 milyon 369 bine ulaşmasıyla 3 yıl içinde 3.2 milyon yeni istihdam yaratılması hedefleniyor. İş gücüne katılımın 2020'de yüzde 54.7'ye ulaşması bekleniyor.

ÇED RAPORU AZAMİ 2 AYDA
Kamuda etkinlik ve verimlilik artırılacak.
Atıl olan tahsisli taşınmazlar kiralanacak.
Toptancı hal yasası çıkarılacak.
Emlak vergilerinde mevzuat yenilenecek.
BES'in kapsamı genişletilecek.
Emlak Bankası yeniden yapılandırılacak.
Kalkınma Bankası'nın sermayesi artacak.
Faizsiz finansal sistem geliştirilecek.
Turizm stratejileri yenilenecek.
Eximbank ödenmiş sermayesi artırılacak.
Öğretmen Akademisi kurulacak.
Bakım hizmetleri geliştirilecek.
İki ayda ÇED raporu alınacak.
Kefalet sigortası kullanımı artacak.
OSB'lere tasarım merkezi kurulacak.
BES sistemi yaygınlaştırılacak.
Kamuda yeni kurum kurulmayacak.
Atıl araziler üretime kazandırılacak.
BİZE ULAŞIN