Yeni Teşvikler geliyor

Yeni Teşvikler geliyor
Türkiye'nin 4. Sanayi Devrimi'ndeki yol haritası netleşiyor. Bu kapsamda fintech, yazılım ve bilişim sektörlerindeki firmalar da "sanayici" statüsüne aldı. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçen değişikliğin ardından bu alanda atılacak adımlar da ortaya çıktı. Dijital dünya ile sanayi dünyasını entegre edecek teşvikler için yıl sonuna kadar 500 milyon lira harcanacak. Hedef, endüstri 4.0 olarak da adlandırılan 4. Sanayi Devrimi'nin dijital altyapısını oluşturmak. Zira, bilgi ve iletişim teknolojileri ile endüstri 4.0 yapılarının tabanı tamamen dijital teknolojilere dayanıyor.

VERGİ AVANTAJI OLACAK
Yazılımcıların da sanayici olarak tanımlanması ile teşviklerin önü de açılmış oldu. Yazılımlarını sanayi ile entegre eden Bilişim firmalarına yüzde 80'e varan oranlarda vergi indirimi uygulanacak. Yazılımcı işletmeler, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yatırım yapma ve buradaki fırsatlardan yararlanma hakkı da geliyor. Yapacakları yatırımlardan, arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerde vergi indirimi sağlanacak. Yatırımların tamamı emlak vergisinden tamamen muaf tutulacak. Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ile işbirliği yapmak da kolaylaşacak. Yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak, uygulamaya aktarmak üzere sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurulabilecek.
BİZE ULAŞIN