Yenilenebilir enerji yatırımları 7 yılda iki kat büyüdü

Yenilenebilir enerji yatırımlarında atağa geçen Türkiye, yedi yılda iki kat büyüdü. SETA’nın raporuna göre 2009’da yenilenebilir enerji üretiminde 15.5 GW olan toplam kurulu güç kapasitesi 2016’da 34.2 GW’a çıktı

Yenilenebilir enerji yatırımları 7 yılda iki kat büyüdü
Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen ve bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıran Türkiye, 7 yılda 2 kattan fazla büyüdü. 2009 yılından beri yenilenebilir enerji yatırımlarına adeta atağa kalkan Türkiye, hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal gibi alanlarda dev yatırım hamleleri yaptı. Bu kapsamda Türkiye, 2009'da yenilenebilir enerji üretiminde 15.5 gigawatt (GW) olan toplam kurulu güç kapasitesini 2016 yılında 34.2 GW'a çıkarmayı başardı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nca (SETA) hazırlanan Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerji raporuna göre, Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımlar da bir önceki yıla oranla yüzde 46 oranında artarak 2015'te 1.9 milyar dolara yükseldi. Türkiye bu yatırımlarla yenilenebilir enerji alanında İngiltere, Fransa ve Hollanda ile birlikte 1 milyar dolar eşiğini aşan dört Avrupa ülkesinden biri oldu.

İHTİYACIN YÜZde 32'Sİ YENİLENEBİLİRDEN
2015 yılı itibarıyla Türkiye'nin toplam enerji kaynaklarının yaklaşık olarak yüzde 32'sinin yenilenebilir kaynakların oluşturduğu belirtilen raporda, bu oranın büyük bir çoğunluğunu hidroelektrik enerji kaynakları oluşturduğu, en düşük payın ise güneş enerjisinden sağlandığı vurgulandı. Türkiye'de elektrik enerjisi kurulu gücü 2000'de 27 bin megawatt (MW) civarlarındayken 2016 yılı sonu itibari ile 78 bin 500 MW düzeyine çıktı. 2016'da toplam 187 adet kabulü gerçekleşen enerji yatırımı yapıldı. 5165.84 MW kurulu güce sahip bu yatırımlar içinde en büyük payı yüzde 68.25 ile termik santraller alırken, onu 15.15 pay Rüzgar Elektrik Santrali (RES) yatırımları takip etti. Güneş Elektrik Santrali (GES) yatırımları ise 0.25 pay ile son sırada yer aldı.

61 RES YAPILACAK
Rapora göre Türkiye'nin 2006 yılında sahip olduğu 59 MW'lık rüzgar enerjisi kurulu güç kapasitesi 2016 yılsonu itibarıyla 6 bin 81 MW seviyelerine ulaştı. Bu rakamın 2002 yılında 18.9 MW olduğu ve 14 yıl içerisinde rüzgâr enerjisinde hızlı bir ilerleme gösterildiği hesaba katılarak 2023 yılı için hedeflenen rüzgar enerjisi toplam kurulu güç kapasitesinin (20 bin MW) gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Halihazırda inşası devam eden 61 RES bittiğinde toplam 1.868 MW'lık bir kapasite artışının daha gerçekleşmesi hedefleniyor.

GÜNEŞTE YÜKSEK POTANSİYEL VAR
Enerji kurulu güçlerinin ayrı ayrı incelendiği rapora göre 2000'de 11 bin 175 MW olan hidrolik enerji kurulu gücü 2016 yılsonu itibarıyla yaklaşık yüzde 140 oranında artarak toplamda 26 bin 681 MW seviyelerine ulaştı. Raporda 2023 hedefleri kapsamında hidrolik enerji kurulu güç kapasitesinin 36 bin MW seviyesine çıkarılmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Türkiye'nin güneşten elektrik üretim potansiyeli yapılan hesaplamalar doğrultusunda en az 500 bin MW olarak tahmin edildiği belirtilen raporda, şu ifadelere yer veriliyor: "Güneş Türkiye'de en fazla potansiyele sahip enerji kaynağıdır. 2016 yılsonu itibarıyla elektrik enerjisi toplam kurulu gücünün yaklaşık 79 bin MW olduğu göz önüne alındığında güneş enerjisindeki potansiyelin üretime dönüştürülmesinin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Türkiye'nin şu anki toplam elektrik ihtiyacını karşılayabilmek adına 790 km uzunluğunda bir alana yayılacak güneş panellerine ihtiyaç var. 2023 yılı brüt elektrik talebinin 500 bin MW olacağı öngörüsü altında Türkiye tüm güneş potansiyelini kullanmak koşuluyla 2023 yılına gelindiğinde elektrik talebinin tamamını sadece güneş enerjisinden karşılayabilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yapılan tahminler 2019 yılı için güneş enerjisinde 3 bin MW'lık elektrik üretimi gerçekleştirilmesi ve bu rakamın 2023 yılında 5 bin MW'a ulaştırılması yönündedir."

ÇİN'DEN SONRA DÜNYADA İKİNCİ
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yaptığı hesaplamalara göre Türkiye toplam 31 bin 500 MW termal ısı potansiyeline sahip. Bu özelliği ile Türkiye, Avrupa'da birinci ve dünyada ise yedinci sırada yer alıyor. Jeotermal enerji kurulu gücünün yıllar içerisinde önemli bir gelişim gösterdiği belirtilen rapora göre 2002 yılında 17.5 MW olan kurulu güç 2016 yılsonu itibarıyla 821 MW seviyesine geldi. Bu rakamın 2023 hedefleri çerçevesinde 1.000 MW'a ulaştırılması öngörülüyor. Türkiye jeotermal ısı enerjisi kapasitesi bakımından dünyada Çin'in ardından ikinci sırada, 2015 yılı kapasite artışı bakımından ise ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.
BİZE ULAŞIN