‘Helal gıda’nın yolu HAK ’tan geçecek

Helal Akreditasyon Kurumu (HAM) kurulmasını öngören tasarı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. HAK kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere Ekonomi Bakanlığı ile ilgili ve Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kuruluş olacak. İdari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli olacak kurum yurtiçi ve yurtdışında helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyip uygulayacak. HAK, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Genel Sekreterlik birimlerinden oluşacak.
BİZE ULAŞIN