Belediyelerin personel alımlarına yeni düzenleme!

Belediyelerin personel alımlarına yeni düzenleme!

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINA ALINACAK

Mahalli I·darelere I·lk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye I·tfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belediyelere zabıta memuru ve itfaiye eri, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara memur personel alımları yeni düzenleme kapsamında yapılacak.

BİZE ULAŞIN