Ucuz finansmana erişim için rekabet eşitliği şart

500 bin KOBİ’ye hizmet veren, ihracatta ise dünya lideri olan Türk faktoring sektörü, rekabet eşitliğinin sağlanması halinde, sanayiciye ucuz finansman temininde rolünü artıracak

Ucuz finansmana erişim için rekabet eşitliği şart
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) düzenleme ve denetimine tabi olan, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında faaliyet gösteren faktoring sektörü, bu yılın ilk 9 ayında 102.5 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Ticarete aracılık eden sektör yıllık 136 milyar TL'lık işlem hacmi ile bankacılık dışı finans kesiminde ilk sırada yer alıp, çoğunluğu KOBİ 500 bin firmaya hizmet veriyor.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI
Görüşülmekte olan 502 sayılı Kanun'un 106. maddesi ile bankacılık sektörüne tanınan özel karşılıkların gider yazılmasına yönelik vergisel haklar banka dışı finans kuruluşlarına da tanınarak finansal piyasalardaki rekabet eşitsizliğinin giderilmesi hedefleniyor. Fakat, 6361 sayılı kanun kapsamında yer alan üç sektörden ikisine bu ayrıcalıklar verilirken, faktoringin bu düzenlemelerin dışında bırakılması anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ediyor. Mevzuatı gereği sektörün sadece ticari alacağa yani faturaya dayalı işlem yaptığının altını çizen Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Çağatay Baydar, "Tüm bu belgeler Finansal Kurumlar Birliği nezdinde kurulan, GİB'le de entegre çalışan Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'ne kaydedilmek zorunda. Ayrıca bu şirketler Türk Eximbank aracılığı ile TC Merkez Bankası reeskont kredilerini ihracatçımıza kullandırabilmekte ve yıllık ihracatımızın yüzde 7'sini garanti altına alarak finanse etmekte" dedi.

AYRIMCILIK OLMAMALI
2016 yılında, 140 bin müşteriyi 5.8 milyon adet fatura karşılığı alacak temliği yöntemi ile finanse ederek kayıt içi ekonomiyi destekleyen faktoring sektörü bugün, aynı kanun kapsamındaki diğer finans sektörleri ve bankaların yararlandığı mali hakların dışında bırakılıyor. Bunun rasyonel bir açıklaması olmadığına dikkat çeken Baydar, "Sektörün yüksek faiz oranları uyguladığı düşüncesiyle hareket ediliyorsa bunun çözümü kanun önünde ayrımcılık yapmak olmamalıdır" diye konuştu.

REKABET ORTAMI İYİLEŞTİRİLMELİ
Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında 25 leasing, 61 faktoring ve 14 finansman şirketi faaliyet gösteriyor. Banka dışı finansman şirketleri finans sektörünün yüzde 13'ünü temsil ediyor. Bankacılığın temeli olan Almanyada bankacılık sektörünün payı yüzde 64. Finansal çeşitliliğin derinleştirilmesi ve rekabet ortamının iyileştirilerek sanayicinin ve yatırımcının ucuz finansmana erişimi için bu sektörlere destek verilmeli.

FCI'A TÜRK DAMGASI
Türkiye'den 19 üyesi bulunan Dünya Factoring Organizasyonu'nun (FCI) 90 ülkede yerleşik toplam 400 üyesi ile yıllık cirosu 3 trilyon dolar civarında bulunuyor. Dünyanın en iyi ihracat faktoring şirketleri sıralamasında Garanti Faktoring ile TEB Faktoring birinci olurken, Yapı Kredi Faktoring ikinci sırada yer aldı. Türk yöneticiler FCI'da yönetim kurulu başkanlığı, eğitim direktörlüğü ve komite üyelikleri yapıyor.

YENİ İSİM: TİCARET FİNANSMANI
Önümüzdeki yıllarda e-fatura kullanımının artması, ticaretin dijitalleşmesi ve finansmana erişimin kolaylaşması ile sektörün isminin de yaptığı işe uygun olarak "Ticaret Finansmanı" olarak değiştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Baydar, "Ülkemizde katma değerin yüzde 55'ini yaratan 2 milyon 677 bin KOBİ'nin finansman erişim oranı ise sadece yüzde 24. 2018'de başlayacak olan Tedarik Zinciri Finansmanı portalı ile 3 yılda bu oranı yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi

KOBİ'LERE İKİ KAT FİNANSMAN
Bankacılık kesiminde KOBİ kredileri yüzde 24 pay alırken, bu oran faktoring sektöründe yüzde 55'ler seviyesinde bulunuyor. Tedarik Zinciri Finansmanı e-Portalı ile sektör olarak finansman maliyetlerinin düşürülmesinin planlandığına dikkat çeken Çağatay Baydar, "Bununla birlikte, nihai tüketici olan KOBİ'lerin maliyetlerinin düşürülmesi için, kamu nezdinde de ticari alacakları doğrudan finanse eden sektöre, banka ve diğer finans setörleri ile rekabet eşitliği sağlanmalı" diye konuştu.

DAKİKALAR İÇİNDE FİNANSMAN
Tedarik Zinciri Finansmanı, "ticari alacakların" elektronik ortamda "finansal varlıklara" dönüştürülmesi anlamını taşıyor. Temeli, güçlü alıcılar ile ticaret yapan küçük tedarikçilerin (KOBİ) kendi ticari alacakları karşılığı finanse edilmesine dayanıyor. Ayrıca, ticari alacakların teminat olarak gösterilmesiyle, Türkiye'ye yurtdışından ucuz yeni kaynak gelecek. Dünyada da örnek oluşturacak bu sistem ile ticari satış zincirinin finansmanı elektronik ortamda sağlanabilecek. Kredibilitesi yüksek alıcıların fatura onayı ile KOBİ'lerin dakikalar içinde ucuz finansmana erişimi sağlanabilecek.

KATKIMIZI ARTIRACAĞIZ
Son yapılan değişikliklerle sektörün kimlik paylaşım sisteminden faydalanma hakkını da kaybettiğini belirten Çağatay Baydar, "MASAK'ın yönetmeliği gereği müşterinin kimlik ve adres teyidini yapmamız gerekirken, kimlik ve adreslere ulaşamıyoruz. Finansal kiralama ve finansman şirketleri bundan faydalanırken, faktoring bu sistemden yararlanamıyor. Rekabet ortamını etkileyen düzenlemelerin bir an önce düzelmesini istiyoruz ki ekonomimize katkımızı artıralım" diye konuştu.
BİZE ULAŞIN