Macar EXIM Türkler’le Afrika’ya açılacak

Macar Eximbank’ın İstanbul Baş Temsilcisi Arda Tugay, bankanın Türk ve Macar şirketlerin Ortadoğu ve Afrika’da yapacakları ortak yatırımlarını finanse etmek istediğini söyledi

Macar EXIM Türkler’le Afrika’ya açılacak
Macaristan'ın kamu bankası olan EXIM, Türk ve Macar şirketleri biraraya getirerek Afrika'ya açılmalarına odaklandı. Macar Eximbank İstanbul Baş Temsilcisi Arda Tugay, "Özellikle MENA bölgesinde ortak yatırımları finanse etmek istiyoruz" dedi Arda Turay, sorularımızı yanıtladı:
Macar EXIM'in ana hedefleri neler?
Macaristan EXIM Bank Istanbul temsilciliği 2015 yılında faaliyete geçti. İhracat-ithalat işlem ve aktivitelerinin desteklenmesi ana amacımız çünkü Türkiye, Macaristan için çok önemli bir pazar. Yurtdışında yatırım planları olan şirketler için de çok uygun faiz oranları ile çok çeşitli kısa, orta, uzun vade finansman seçenekleri sunarak Macaristan'a Türk yatırım çekmek de bir diğer amacımız. Bir kamu yatırımı olan Hungarian Export-Import Bank Plc (EXIM) OECD ve AB kanunları çerçevesinde ve Macar mal ve hizmetlerin yurtdışı pazarlarda satışını kolaylaştırmak için faaliyet göstermektedir.
Macaristan'ın üçüncü ülkelerle ticaret ve işbirliği stratejisi, EXIM'in bu projelere desteği nelerdir?
Macaristan'ın AB dışı ile gelişmiş ülkelerle ve gelişmekte olan pazarlarla dış ticaret ilişkileri EXIM'in hedef pazarlarda uygun finansal yapıyı kurmasını ve Macar ihracatçılarla yabancı iş ortakları arasındaki ekonomik ilişkiyi desteklemesini gerektirir. Bu hedeflerin tutturulması ve "güneye açılım" politikasının takibi amacıyla EXIM Macaristan'ın hedef ülkelere ihracatını gerçekleştirecek fonlara daha geniş erişim için yurtdışında üç temsilcilik açtı.
Afrika'daki projeler için teşvikler var mı?
Afrika güneye açılım politikası kapsamında Macaristan'ın girmek istediği önemli hedef pazarlardan.
EXIM Türk-Macar ortak inşaat projelerini ve özellikle MENA bölgesinde (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) faaliyet gösteren engineering procurement and construction (EPC) yani mühendislik, tedarik ve kurulum firmalarını bir araya getirmeye ve finanse etmeye odaklandı.
MENA'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Türk inşaat firmaları kıtada kayde değer miktarda altyapı projeleri yürütüyor.
Macaristan'a yatırım yapmayı düşünen Türk firmalara EXIM'in destekleri nelerdir?
Macaristan kamu finansal kurumu olan EXIM çeşitli finansal ürünler sunuyor. Yabancı yatırımcılara sunabileceğimiz geri ödemesi 15 yıla varan ve son derece düşük faiz oranlarına sahip orta ve uzun vade yatırım kredilerinden oluşan geniş bir ürün portföyümüz bulunuyor. Macaristan yabancı yatırımcılar için son derece kapsamlı yatırım teşvik paketine sahiptir.
EXIM'in misyonu Macar firmaların uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve onların doğrudan veya dolaylı olarak ihracat pazarlarına girmelerini destekliyor.
Türkiye'de ofis açmanızda ne etkili oldu?
Macaristan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geçmişi çok eskilere dayanır. 400 milyar dolarlık toplam ticaret hacmiyle Türkiye dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi. MENA bölgesine ve CIS ülkelerine açılım için de çok stratejik merkezi konumdadır. Macaristan'ın güneye açılım politikasının bir diğer amacı da Türk-Macar ticari ilişkilerinde ilave fırsatların yakalanmasıdır.
Macaristan da sürdürülebilir ekonomik büyümenin peşindedir ve bu yıl 110 milyar Euro'nun üstünde gerçekleşecek olan ihracatını arttırmayı hedefliyor.
EXIM'in Istanbul ofisi Macar ihracatçıların ilişkilerini sağlamlaştırmayı, potansiyel ihracatçıların ise Türkiye'ye ihracata başlamalarını hedefler. Türkiye Macaristan için önemli pazarlardan biri ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 2 milyar Euro'yu aşması beklenmektedir.
Dünyada kaç EXIM ofisi var?
Türkiye (Istanbul), Rusya (Moskova) ve Sırbistan (Belgrad) olmak üzere üç yurtdışı temsilciliğimiz var.
EXIM bu kararı alırken o ülke ile ticaret hacmindeki büyümenin sürdürülebilir olup olmadığına bakmaktadır.
EXIM her zaman Macar firmaların ve Macaristan'daki küresel mavi fiş (risk taşımayan, güvenilir ve finansal anlamda sağlam firma anlamında kullanılır) firmaların uluslararası pazarlara girişlerini sağlamayı amaçlar.
Türk işadamlarına ne tür teşvikleriniz var?
EXIM'den finansman veya sigorta sağlayabilmek için mutlaka içeriğin Macar olması veya yapılan işin Macaristan menfaatine olması gerekmektedir.
Ihraç finansman ajansı olarak EXIM, yabancı bir ülkedeki Macar-Türk ortak girişimlerine resmi olarak desteklenmiş ihraç kredi sigortası sağlamaktadır ve ayrıca Macaristan'ın ihraç kapasitesini arttıracak yatırımcılara sabit ve düşük faizli yatırım kredisi imkânları sunmaktadır.
Macaristan'da işadamlarını yönelik sigorta sistemi var mı?
EXIM, Macar mahreçli ürünlerin ihracatçıları için yükleme öncesi ve yükleme sonrası alıcı veya satıcı borçlarına yönelik standart ürünleri vardır.
İhracatçılar, ihracattan doğan alacaklarını belli bir iskonto karşılığında 23 aya kadar erken tahsil etme imkânına sahip olurlar. Ayrıca ihracatçılar alacaklarını ve ticari risklerini sigortalamak için başvurabilirler. Macar firmalarından ithalat yapan yabancı ithalatçıların kredibiliteleri doğrultusunda doğrudan finanse edilmesi mümkündür. Hâlihazırda Macaristan'a yatırım yapmış ve üretim yapmakta olan yatırımcılar da ihracatla alakalı yatırımı genişletmeye yönelik kredi talebinde bulunabilirler.
BİZE ULAŞIN