10 büyük ekonomi için genişbant hedefi

Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı önemli yer tutuyor. Genişbant iş ve günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelirken fiber altyapı ve 5G konusundaki çalışmalar öne çıkacak

10 büyük ekonomi için genişbant hedefi

Türkiye kendisini 2023'e taşıyacak ekonomik hedeflere yatay sektörlerden biri olan telekom altyapısı konusunda yapılan yatırımlarla ulaşacak. Bu konuda yürütülen çalışmalar da geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda, BTK ve diğer ilgili paydaşların katkısıyla hazırlanan "Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklandı. Programa, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen'in yanı sıra GSM yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

10 BÜYÜK EKONOMİ HEDEFİ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek vizyonu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın liderliğinde ortaya konulan, 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine odaklandıklarını söyledi. Bu hedefe ulaşabilmek için yeterli kapasite, hız ve kalitede iletişim altyapısının ve hizmetlerin sunulmasının olmazsa olmazları arasında bulunduğunu dile getiren Arslan, bu kapsamda hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı. 2017-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nı, tüm paydaşların üzerinde mutabık kaldığı bir uygulama olarak başlattıklarını ifade eden Arslan, bu planla yüksek kapasite ve hızda genişbant altyapısının ülke genelinde yaygınlaştırılmasını, altyapı ve hizmette rekabete dayalı pazar oluşturulmasını, talebin artırılmasını, vatandaşın ve iş dünyasının hayatının kolaylaştırmasını hedeflediklerini bildirdi.

3 AMAÇ VE 25 EYLEM VAR
Planda 3 stratejik amaç ve 25 eylemin bulunduğunu belirten Arslan, "Stratejik amaçları, genişbant arz ve talebini birlikte ve ayrı ayrı ele alınarak, genişbant arz ve talebinin arttırılmasını hedefliyoruz. Strateji belgemizde sektörümüzün yatırım ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm getirecek eylemlere yer verildi" diye konuştu. Başta fiber ve 4,5G olmak üzere genişbant altyapı yatırımlarının daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini de vurgulayan Arslan, fiber ve mobil altyapı kurulumunun desteklenmesi ile kablo TV şebekesinin yaygınlaştırılması konularında proje ve düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi.

HER YERDEN HERKESE GENİŞBANT
2023 hedeflerini gerçekleştirerek genişbantta gelir düzeyi yüksek ve öncü ülkeler arasında yer almayı amaçladıklarının altını çizen Arslan, "Sabit genişbant abone yoğunluğunu, yüzde 14,5'ten 30'a çıkaracağız. Mobil genişbant abone yoğunluğunu, yüzde 71'den 100'e yükselteceğiz. Fiber internet abone sayısını, 2,2 milyondan en az 10 milyona ulaştıracağız. En az 100 Mbit/sn hızda genişbant erişim sağlanabilecek. Hane oranını yüzde 30'lardan 100'e ulaştıracağız. Stratejinin ana hedefi olan 'Her yerden herkese genişbantı' gerçekleştireceğiz" dedi.

TÜRKİYE 5G'YE GEÇEN ÖNCÜ ÜLKELER ARASINDA YER ALACAK
Arslan, arz ve talebi birlikte artıracak Ar-Ge ile yerli ve milli üretimi ön planda tutacak eylemlere stratejide yer verdiklerini anlatarak, yerli ve milli üretim ile Ar-Ge yeteneğinin artırılması için teşviklerin ve yükümlülüklerin geliştirileceğini, 5G ve ötesi standart çalışmalarına katkı vererek Ar-Ge ve yerli ürünlere teşvikleri artıracaklarını, milli ürünlerle 5G'ye geçen öncü ülkeler arasında yerlerini alacaklarını kaydetti.

BİZE ULAŞIN