Kredi Garanti Fonu güçlü bir büyüme patikası yarattı

Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının Türkiye ekonomisinde güçlü bir büyüme patikası yarattığını belirten Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “KGF’nin kalıcı hale getirilmesi büyümeyi destekleyecek” dedi

Kredi Garanti Fonu güçlü bir büyüme patikası yarattı

2017'nin büyümenin belirgin hızlandığı bir yıl olduğunu belirten Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 7.4 büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2017 yılı genelinde de yüzde 7'ye yakın büyümesini bekliyoruz. 2016 yıl sonu itibariyle alınan tedbirlere ilave olarak Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamaları, güçlü bir büyüme patikası yarattı. KGF'nin Hazine garantisi sunmasının ve beklenenin oldukça üzerinden bir büyüklük taşımasının, özellikle KOBİ'lere arz kaynaklı bir rahatlatma getirdiğini söyleyebiliriz. 250 milyar liralık paket, milli gelirimizin yüzde 8'ine tekabül ediyor. Diğer alınan tedbirlerle birlikte düşünüldüğünde, firmaların nakit akışlarında sağlanan iyileşmenin, yatırım kararlarına da olumlu yansıdığını görüyoruz. Güçlü büyüme trendinin yanı sıra daha sağlıklı bir büyüme kompozisyonuna ulaşılması anlamında da, KGF katkısının önemi ortaya çıkıyor" dedi.

HIZLI KREDİ BÜYÜMESİ
Bankacılık sektörünün, ekonomik aktivitedeki canlanma ve artan iç taleple birlikte gerek büyüme gerekse de kritik performans göstergeleri bakımından beklentilerin üzerinde bir performans gerçekleştirdiğinin altını çizen Erbil, "Sektörün TL kredi büyümesi oldukça güçlü bir seyir izledi ve yıllık bazda yüzde 25 artış ile geçtiğimiz yılın oldukça üzerinde bir büyüme seviyesine ulaştı. TL tüzel krediler KGF desteğiyle yüzde 31 artarken, TL kredi büyümesinde en büyük payı aldı. Kredi kompozisyonu tüzel krediler lehine değişmeye devam etti ve kasım itibarıyla TL tüzel kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 64'e ulaştı" diye konuştu. İç talepteki seyrin güçlenmesi ile birlikte, geçtiğimiz yıl yüzde 10 büyüyen bireysel kredilerin de yıllık bazda yüzde 16 büyüdüğüne işaret eden Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "TL mevduat yıllık bazda yüzde 14 civarı büyümesine rağmen kredi büyümesinin gerisinde kalmaya devam etti ve kredi-mevduat makası bir miktar açıldı. Sektör, risk ve sermaye göstergelerini de başarılı bir şekilde yönetti. Takipteki kredi oranı, kredi hacmindeki büyümenin de etkisiyle bir miktar iyileşme gösterdi ve yüzde 3 civarında seyretmeye devam etti. Kredi büyümesinin büyük oranda KGF kredileri kaynaklı olması, sermaye benzeri borç ihraçlarının da etkisiyle sektörün sermaye yeterlilik oranı güçlü görünümünü sürdürdü ve yüzde 16.4'e yükseldi."

255 MİLYAR TL KREDİ
Garanti Bankası, ekonomiye desteklerini kesintisiz sürdürdüklerini ifade eden Erbil, "Eylül sonuçlarına göre nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığımız destek 255 milyar TL'ye ulaştı. İlk 9 ayda TL kredilerde 17 büyüyerek sektördeki konumumuzu güçlendirdik. Özellikle KGF ile sağlanan desteğin, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lerimize ve ticari firmalara ulaştırılmasında, hızlı ve etkin davranan, öncü bankalardan biri olduk. Stratejik odak alanlarımızdan biri olan TL tüzel kredi desteğimizi ilk 9 ayda yüzde 24 büyüttük. TL mevduatta ilk 9 ayda yüzde 14 büyüyerek mevduat tabanımızı sağlamlaştırdık" dedi.

EKONOMİYE KAYNAK SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Gelecek yıla ilişkin öngörülerini de paylaşan Erbil, sözlerini şöyle tamamladı: "Ekonomik büyümenin % 4.5 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. KGF'nin kalıcı hale getirilmesi ve özellikle KOBİ'lere yönelik hazırlanan teşvikler büyümeyi destekleyici unsurlar olacak. Net ihracatın büyümeye sınırlı da olsa pozitif katkı yapmaya devam ettiği, iç talebin ise güçlü trendini koruduğu bir senaryo öngörüyoruz. Enflasyonun gelecek yıl için seyri gerek küresel finansal piyasalardaki gelişmeler gerek Merkez Bankası'nın alacağı aksiyonlarla şekillenecek. Reel sektör için ise kritik konulardan biri finansal piyasalar, özellikle de kurun seyri olacak. Bu açıdan, Merkez Bankası'nın başlattığı Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmelerini oldukça yerinde bir adım olarak görüyoruz. Piyasa derinliğine olan güveni artırma yoluyla, oynaklığı ve kurdaki aşırı değer kayıplarını sınırlayarak orta-uzun vadede istikrar sağlanmasına katkı verebilir. Bankacılık sektörüne bakacak olursak, bu yıl KGF desteğinin de etkisiyle TL kredi büyümesinde yakalanan ivmenin gelecek yıl bir miktar yavaşlamasını, ancak yine güçlü seyrini korumasını bekliyoruz. Biz de Garanti Bankası olarak her zaman olduğu gibi 2018'de de yine aynı özveri ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayıcı projeleri, tasarruf sahiplerini desteklemeyi ve ekonomiye kaynak sağlamayı sürdüreceğiz."

BİZE ULAŞIN