Üst gelir grubuna geçilecek

2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da, kişi başı milli gelirin 13 bin doları aşması ile üst gelir grubuna geçilmesi hedefleniyor. Toplam milli gelir ise 1.1 trilyon dolara ulaşacak

Üst gelir grubuna geçilecek
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hazırlanan Türkiye, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile üst gelir grubuna terfi edecek. Kişi başına düşen milli gelir 2020 sonunda 13 bin doları aşacak. Böylece Dünya Bankası tanımına göre üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen 12 bin 235 dolarlık eşik değer de aşılmış olacak. Milli gelir dolar bazında 2020 sonunda 1.1 trilyon dolara çıkacak. 2016 sonunda 24 bin 636 dolar olan satın alma gücü paritesine göre kişi başı milli gelir ise, 2020'de 31 bin 774 dolara ulaşacak.

İŞSİZLİKTE HEDEF TEK HANE
İşsizlik oranının 2019 itibarıyla yeniden tek haneye düşmesi, 2020'de yüzde 9.6 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor. 2017 sonunda 28 milyon 152 bin olan istihdam edilen kişi sayısının, 2020'de 31 milyon 369 bine ulaşmasıyla 3 yıl içinde 3.2 milyon yeni istihdam yaratılması hedefleniyor. Türkiye üç yıllık program döneminde yüzde 5.5 büyüyecek, enflasyon yüzde 5'e düşecek.

KEFALET SİGORTASI GELİYOR
KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kullanmasına imkân sağlayacak düzenleme yapılacak. Kamuda yeni kurum kurulması sınırlandırılacak, mevcut kurumlar da yeniden yapılandırılacak. Büyükşehir Belediye Kanunu yeniden düzenlenecek. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, pratik eğitimler veren, kamuya personel yetiştiren kamu personeli yetiştirme merkezi olarak yeniden yapılandırılacak.

OSB'LERE DİJİTAL MERKEZ
İmalat sanayisi ve madenciliğe öncelik verilerek büyük OSB'lerde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulacak. İlaç ve tıbbi cihaz sanayi, raylı sistem, havayolu araçları, savunma sistemleri, enerji ekipmanları, bilişim ve haberleşme sistemleri alanlarına öncelik verilecek. Proje bazlı teşvik sisteminin tanıtımı da artırılacak. Doğu-Batı koridorundaki demiryolu yatırımları hızlandırılacak; kuzey-güney ulaşım yolundaki darboğazlar giderilecek. Yerli marka otomobil destek programı hayata geçirilecek. Atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak. Büyük ölçekli tarımsal üretime geçiş desteklenecek; su kullanımının teşviki için Su Kanunu çıkarılacak. Büyük ölçekli yatırımlara uygun yer tahsisi daha kolaylaştırılacak.Yerli marka otomobil destek programı da hayata geçirilecek.

REEL SEKTÖRE KUR AYARI
Verimsiz ve atıl kamu varlıklarını değerlendirmek için Hazine'ye ait tarım arazileri uygun koşullarda satılacak. Emlak ve Kalkınma Bankaları yeniden yapılandırılacak. Finansal piyasalarda istikrarın korunması ve tasarrufların artırılması için, alacak sigortası yaygınlaştırılacak. BES gözden geçirilerek kapsamı genişletilecek. Reel sektörün kur riskini yönetmek için makro ihtiyati düzenlemeler yapılacak. Cari dengede sürdürülebilirlik için ihracat artırılacak; bunun için uluslararası doğrudan yatırım stratejisi hazırlanacak. Eximbank'ın ödenmiş sermayesi artırılacak.
BİZE ULAŞIN