"Çılgın Proje" Kanal İstanbul 2018'e damga vuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı, kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan ve güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından ilan edilen Kanal İstanbul, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacak.

Kanal İstanbul Projesi'nde, yap-işlet-devret ile kamu özel iş birliği, diğer alternatifler dahil olmak üzere karma modeller değerlendirilecek.

KANAL İSTANBUL, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK PROJESİ OLACAK

I·stanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'i Marmara ile bağlayacak yeni su yolu yapma projesinde hedef, I·stanbul Boğazı'ndaki gemi trafik yu¨ku¨nu¨ azaltmak, tehlikeli madde tas¸ıyan gemilerden kaynaklı olus¸abilecek riskleri en aza indirmek, güzergahta kentsel do¨nu¨s¸u¨mle çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak şeklinde belirlendi.

Türkiye'nin, su yolu taşımasından kaynaklı konumunu güçlendirecek ve cazibesini artıracak proje kapsamında geçen yıl başlatılan sondaj çalışmaları yılın başında tamamlandı.

Projede, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi birçok kurumla birlikte çalışılıyor.

Ülkenin önde gelen I·stanbul Teknik, Bogˆazic¸i, Orta Doğu Teknik ve Gazi Üniversitesi gibi u¨niversitelerinde alanında uzman o¨gˆretim u¨yeleri ve uluslararası uzmanlardan destek alınarak yapılan çalışmaların sonucunda, "Ku¨c¸u¨kc¸ekmece-Sazlıdere-Durusu" koridoru, Kanal I·stanbul Projesi ic¸in en uygun gu¨zergah olarak tespit edildi. Yaklas¸ık 45 kilometre uzunlugˆundaki güzergah, beş alternatif arasında proje için en uygun bulunan güzergah oldu.

YAPAY ADALAR YAPILMASI PLANLANIYOR

Kanal içinde Karayolları Genel Müdürlüğünce inşa edilecek köprüler dışında acil durum rıhtımı yapılacak.

Kanal İstanbul Projesi'nde, yap-işlet-devret ile kamu özel iş birliği, diğer alternatifler dahil olmak üzere karma modeller değerlendirilecek. İhale süreçlerinin tamamlanmasının ardından bu yıl içinde yapım ihalesinin tamamlanarak inşaata esas çalışmalara başlanılması hedefleniyor.

Bu kapsamda ön proje Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, uygulama projesi ise yapım ihalesini kazanan yüklenici firma tarafından hazırlanacak.

Kanal inşaatından çıkacak hafriyat malzemesiyle Marmara Denizi'ne yapay adalar yapılması, kömür ocaklarındaki çukurların doldurulması, rekreasyon alanları oluşturulması planlanıyor, söz konusu malzemenin ayrıca kıyı yapılarında kullanılması düşünülüyor.

DEPREME DAYANIKLI OLACAK

Proje kapsamında deprem riskleri bakımından 72 yıl, 475 yıl ve 2 bin 475 yıllık ortalama yenilenme su¨releri dikkate alınarak yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ön raporda, tsunamiyle ilgili olumsuz bir etkinin olmayacagˆı belirlendi.

Proje alanında yaklas¸ık 25 yıllık ru¨zgar verileri kullanılarak modelleme c¸alıs¸maları yapıldı. Karadeniz ve Marmara Denizi giris¸lerindeki ru¨zgar ve derin deniz dalgaları incelendi. Kanal ic¸inde gemi gec¸is¸leri nedeniyle olus¸acak dalgaların kanal yan yu¨zeylerine etkisi en olumsuz senaryolara go¨re degˆerlendirildi. Detaylı c¸alıs¸malar halen devam ediyor.

Dünyanın en büyük projelerinden biri olacak Kanal İstanbul, kendine özgü inşaat ve mühendislik tekniğiyle yapılacak. Çalışmalarda, Panama, Süveyş, Kiel gibi yapay kanalların yapımı sırasında elde edilen deneyimlerden de yararlanılacak.

BİZE ULAŞIN