Küresel pazarda başarının sırrı sürdürülebilirlikten geçecek

Küresel pazarda başarının sırrı sürdürülebilirlikten geçecek
Dünyanın en önemli 50 konferansı arasında gösterilen 'Uluslararası Sürdürülebilir Markalar' konferansına bu yıl küresel ticaret ve KOBİ'ler de damgasını vuracak. Bu kapsamda global ve yerel markalar, geleceğin anahtarı 'İyi Yaşam'ı tüm yönleriyle konuşmak üzere İstanbul'da buluşacak. Organizasyon Sustainable Brands 2018 Istanbul, 'Redefining The Good Life- İyi Yaşamı Yeniden Tanımlamak' temasıyla 18-19 Nisan'da Fairmont Quasar'da gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak bilgiler veren Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, KOBİ'lerin performanslarını artık sadece elde edilen karların belirlemediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Eş zamanlı olarak toplumsal, çevresel ve yönetimsel riskleri ile değerlendirilmesi gerekiyor. Uzun yıllardır şirket performansları finansal tablolar ile değerlendirilir iken karşı karşıya olduğumuz çevresel ve toplumsal riskler finansal tablolar üzerinden yapılan değerlendirmelerin şirketlerin performanslarını ve geleceğe yönelik planlarını göstermekte yetersiz kaldı. Bu durumda gerek hissedarların ve gerek ise tüm paydaşların finansal olmayan performanslara da ihtiyaç var. Toplum ve çevreyi odak noktasına alan sürdürülebilir iş modelleri değişime yön vermektedir. Ancak bu değişimin bir günde olmayacağının da farkında olmak gerekir. Değişim çaba ve zaman gerektiren bir konudur; bu yüzden kısa sürede, uzun vadeli hedef ve strateji sahibi olmadan gerçekleşmesi beklenemez. Dönüşümde büyük ölçekteki kurumlar olduğu kadar yerel yönetimler ve KOBİ'ler çok önemlidir. Sürdürülebilirlik Akademisi olarak, sürdürülebilirlik dönüşümünü teşvik etmek amacıyla iş dünyasına ve yerel yönetimlere çağrı yapıyoruz." Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç, sürdürülebilir iş modellerine geçiş sürecine hız kazandırırken, tüm paydaşlarla işbirliğinin önemine değindi. Sevinç, "küreselleşen ekonomik sistemin itici gücü, değişen tüketici davranışları, beklenti ve duyarlılıklar karşısında, şirketlerin sürdürülebilirlik kavramına daha çok yaklaştıklarını belirtiyor. Türkiye'de de uluslararası şirketler başta olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda bir hareket ve dönüşüm süreci söz konusu" dedi. Öte yandan organizasyonda markaların inovatif ürünlerini ve hizmetlerini sergilemeleri, sürdürülebilirlik raporlarının katılımcı ile etkileşimini sağlamak için de platformlar sunulacak. Bunun yanı sıra, Innovation Open start-up yarışması ve İyi Yaşam Workshopları da çalışmalar arasında yer alacak.
BİZE ULAŞIN