Turkcell'den flaş vergi yapılandırma ve karşılık ayırma kararı

Turkcell 7061 sayılı Kanun kapsamında vergi yapılandırmasına gidecek ve 575.1 milyon lira karşılık ayıracak

Turkcell'den flaş vergi yapılandırma ve karşılık ayırma kararı

Turkcell vergi yapılandırması için yönetim kurulu kararı aldı. 7061 sayılı vergi yapılandırması kanunundan faydalanacak olan Turkcell, 600.8 milyon lira ödeme yapacak. Ödemeler 6 eşit taksitte ve ikişer aylık dönemlerde gerçekleşecek.

Bu yapılandırmaya ilişkin olarak ise şirket 2017 bilançosunda 575.1 milyon lira karşılık ayıracak.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2nci maddesi ile 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa eklenen Geçici 13'üncü maddesinin,

2nci fıkrası kapsamında hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri ile ilgili devam eden ihtilaflar ve bunlarla bağlantılı cezai şart, gecikme faizi, gecikme zammı ve yargılama giderlerinin yapılandırılmasına ve, 3'üncü fıkrası kapsamında hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı ve idari ücrete ilişkin olarak incelemesi devam eden ya da henüz başlanmamış olan dönemlerin yapılandırılması için 3üncü fıkrada düzenlenen seçimlik haklardan (a) bendinde düzenlenen matrah artırımı yönteminin seçilmesine karar vermiştir.

Bu kapsamda hesaplanan tutarlar anapara ve faizi ile birlikte olmak üzere, kanunun 2nci fıkrası kapsamında 363,0 milyon TL, kanunun 3üncü fıkrası kapsamında 209,1 milyon TL'dir. İlk taksit ödemesi 31 Ocak 2018'de olmak üzere, 6 eşit taksitte ve ikişer aylık dönemler halinde yapılacak ödemelerin toplam tutarı vade farkı dahil olmak üzere 600,8 milyon TL olacaktır. Ödemelerin tamamlanmasıyla birlikte 31 Aralık 2017 ve öncesi dönemlere ilişkin hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri ile ilgili devam eden ihtilaflar ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere doğabilecek olan riskler sona erecektir.

30 Eylül 2017 konsolide finansal tablolarında bu konuya ilişkin karşılık bulunmamakta olup 31 Aralık 2017 finansallarında taksitlendirme faizi ve reeskont etkisi dahil toplam 575,1 milyon TL karşılık ayrılacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2017 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinde bu karşılık tutarının olumsuz etkisinin dikkate alınmamasına karar vermiştir.

BİZE ULAŞIN