Yüksek komisyon oranlarına tavan getiriliyor

Yüksek komisyon oranlarına tavan getiriliyor
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yemek kartlarına ilişkin olarak hazırladığı "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" görüşe açıldı. Sektörde yüksek komisyon oranlarının sebebi olarak görülen iskonto uygulamasına son veriliyor. Yemek kartı kuruluşlarının, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir iskonto uygulayamayacakları ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacakları hüküm altına alınıyor. Yemek kartı kuruluşlarının uygulayacağı komisyon oranına üst sınır getiriliyor. Ayrıca şirketler komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım bedeli ile depozito gibi adlar altında da bedel alamayacak.

ÖDEME SÜRESİ 30 GÜNÜ GEÇEMEZ
Yemek kartı uygulamaları hakkında uzun süredir iletilen çeşitli talepler ve başvurular sonucunda gerçekleştirilmesi öngörülen değişiklikle sektörde yaşanan problemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yemek kartı kuruluşları tarafından yapılacak ödemelerin süresinin, fatura tarihinden itibaren 30 günü geçemeyeceği hüküm altına alınıyor. Yönetmelik değişikliğiyle getirilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında denetim ve idari yaptırım öngörülüyor.
BİZE ULAŞIN