Kişisel veriye “aydınlatma” düzenlemesi

Kişisel veriye “aydınlatma” düzenlemesi
Kişisel verilerin korunması ve aydınlatma yükümlülüğü kapsamında talep eden vatandaşa kendi verilerinin verilebilmesi için önemli bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda vatandaş kişisel verilerini devletten ya da çalıştıkları kurumlardan talep edebilecek. Vatandaşa kişisel veriler en geç 30 gün içerisinde verilecek. Ancak kişisel veriyi verip vermeme konusunda kararı veri sorumluları verecek. Verilmesi kabul edilirse 10 sayfayı geçen her sayfa için vatandaştan 1 lira talep edilecek.
Başvuruda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi ve talep konusu yer alacak. Kurumlar başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak.
BİZE ULAŞIN