110 bin değil 500 bin firmaya ulaşmak istiyoruz

Faktoring sektörünün KGF uygulamasının dışında bırakıldığını belirten Finansal Kurumlar Birliği Başkanvekili Çağatay Baydar, “Bize destek olunmasını ve engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. 110 bin müşteriye 42 milyar TL’lik kaynak sağladık. 500 bin firmaya ulaşmak istiyoruz” dedi

110 bin değil 500 bin firmaya ulaşmak istiyoruz
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanvekili Çağatay Baydar, faktoring sektörünün her zaman KOBİ'lerin yanında olduğuna dikkat çekerek, "Önümüzü açsınlar, daha çok firmaya ulaşalım" dedi. Vakıf Faktoring Genel Müdürü Aynur Eke ile birlikte, AHaber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz'un konuğu olan Baydar, FKB çatısı altındaki faktoring sektörünün 2017'de büyüyen ekonomiye destek verdiğini söyledi. Ekonominin ana gündem maddesi olduğu 2017'de faktoring sektörü olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerinin altını çizen Baydar, gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi bankacılık dışı finansın ekonomi içindeki ağırlığının artmasına olanak sağlayan yasal düzenlemelerin, kendileri için kritik önem taşıdığını kaydetti.

43 MİLYAR LİRA LIK KAYNAK
"FKB olarak sektörlerimizin önünü açacak yasal düzenleme taleplerimiz üzerinde çalışıyoruz" diyen Baydar, 2017'de işlem hacminin 145 milyar TL'ye çıktığını ve 110 binin üstünde müşteriye 42 milyar TL finansman sağladıklarını ifade etti. Sektörün aktif büyüklüğünün yüzde 32'lik artışla 43 milyar TL'ye, öz kaynaklarının ise yüzde 14 büyüme ile 6 milyar liraya çıktığına vurgu yapan Baydar, 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektörün, her geçen gün genişleyen ve bugün 110 bine ulaşan müşterisine hizmet verdiğine işaret etti.

ÇARKLARI DÖNDÜRÜYORUZ
KOBİ'lerin büyümesine destek olduklarını vurgulayan Baydar, çarkların dönmesine katkı sağladıklarını belirtti. Bu yılın ilk çeyreğinde de büyümenin devam ettiğini bildiren Baydar, Türkiye olarak ihracat faktoringinde dünyada birinci sırada yer aldıklarını ifade etti. Hükümetin, kredi garanti şirketlerinin alacağın sigortası uygulamasnı desteklediğini hatırlatan Baydar, "Biz de faktoring olarak garanti hizmeti veriyoruz. Senelerdir şirketlerin alacaklarını garanti altına alıp ayrıca tahsilat ve finansman sağlıyoruz" dedi.

OLUMSUZ ALGI HAKSIZLIK
Faktoring kelimesinin yerine "Ticaret Finansmanı"nı kullanmak istediklerini hatırlatan Baydar, bu konuda takdirin BDDK'nın olduğunu söyledi. Sektöre yönelik olumsuz algının haksızlığına dikkat çeken Baydar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için ticarete dayalı fatura esastır. Bu faturanın daha önce kullanılıp kullanılmadığını Merkezi Fatura Kaydi Sistemi'nde kontrol ediyoruz. Bu bir ticaret finansmanıdır."

1 SAATTE FİNANSMAN
Finansman ihtiyacı olan şirkete, bunun en kısa zamanda sağlanması gerektiğine dikkat çeken Vakıf Faktoring Genel Müdürü Aynur Eke ise, faktoring sektörünün bunu 1 saatte temin ettiğinin altını çizdi. Faturaya dayalı ticaretin finansmanını gerçekleştirdiklerini bildiren Eke, "Bankaya gidip kredi talep edildiğinde teminat gerekir. Bizde ise böyle bir ihtiyaç yok. Faiz oranları da uygun seviyede. Biz yurtdışına açılmak isteyen ama buradaki riskleri bilmeyen KOBİ'lere de destek oluyoruz. Ayrıca firmaların nakit akışını disipline ediyoruz. Firmalar olmayan bir parayı kullanmıyor" diye konuştu.

BÜYÜMEYE DESTEK
Bu hizmeti 60 şirket olarak Türkiye'ye sunduklarını belirten Baydar, "Şirketlerin alacaklarının tahsilini yapıyoruz. Garantili-sigortalı hizmet veriyoruz. Adeta kredi sigortacılığı faaliyeti yapıyoruz. Biz bunun fark edilmesini istiyoruz. Biz garantiyi verdiğimiz için kılcal damarlara erişiyoruz. Bu finansmanı kılcal damarlardan sisteme enjekte ediyoruz. Maliyetlerimiz, banka kredisine yakın. Satış artışlarına ve büyümeye destek verdik" dedi. Sektörün yaptığı işin hayati bir önem taşıdığını bildiren Şeref Oğuz ise, sektörün bu algıyı yönetme zorunluluğu olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin hızlı büyüme yolunu seçtiğini hatırlatan Oğuz, "Her şey buna uygun olmalı. Siz önemli bir parçasınız. Kamu ile iletişim eksikliği giderilmeli" dedi.

HÜKÜMETİMİZ YANIMIZDA OLSUN
Dijitalleşme konusunda önemli adımlar attıklarına dikkat çeken FKB Başkanvekili Çağatay Baydar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ticaretin finansmanı platformu kurduk. Burada bir çok satıcıyı büyük alıcılarla birleştirip maliyetleri düşürmek için otomatik olarak finansman platformu yaratıyoruz. Biz ticaretin ve KOBİ'lerin yanındayız, hükümetimiz yanımızda olsun, önümüzü açsın. O zaman beraber ve daha sağlıklı büyüyeceğiz. Böyle olunca da bin lira, 5 bin lira için firmalar zora düşmeyecek, üretimlerini durdurmayacak, büyümeye devam edecek. Türkiye'de 3 tane büyük faktoring şirketi dünyanın en iyi ihracat faktoring şirketi seçiliyor senelerdir. Biz uluslararası arenada bu kadar başarılı olurken, ülkemizde de kendi yuvamızda da destek olunmasını ve engellerin kaldırılıp maliyetlerimizin düşürülerek KOBİ'lerimize daha iyi hizmet vermemizin yolunun açılmasını istiyoruz."

OLUMSUZ ALGIYI DÜZELTMELİYİZ
Sektöre yönelik haksız rekabet konularına değinen Vakıf Faktoring Genel Müdürü Aynur Eke, "Sağladığımız kaynakta çifte vergilendirme var. Bankalar karşılıkları düşebilirken, biz yapamıyoruz. Adres paylaşım sisteminden de yararlanamıyoruz. En önemli husus ikrazatçılarla gelen olumsuz algı. Sektörde BDDK denetimi var, faturasız işlem yok, mükerrer finansman yok, MASAK denetimi var. Tüm işlemler yasal bir zeminde yapılıyor. Bu olumsuz algıyı düzeltmeliyiz" diye konuştu.

BANKALARA BAĞIMLI OLAMAYIZ
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, Türkiye'nin hızlı büyümeyi tercih eden bir ülke olduğunu ve yeni çözümler bulunması gerektiğine işaret ederek, ticari hayatın işlerlik kazanmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin finansmanda bankacılık sektörüne bağımlı olunamayacağının altını çizen Oğuz, bunun için de ticaretin finansmanın çok önemli olduğunu kaydetti. Faktoring sektörünün adeta vücuttaki kanı sulandırma işlevi yaptığını bildiren Oğuz, "Siz tıkanıklığı açıyorsunuz. Finansmana erişim hayati önemde. Bu konu bankaların vizyonuyla sınırlı kalmamalı" dedi.

KGF'NİN DIŞINDA BIRAKILDIK
Faktoring sektörünün Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının dışında bırakıldığına dikkat çeken Baydar, "Finansal kiralama ve finansman şirketleri kapsam altına alındı. Bizleri ticareti finanse ettiğimiz halde kapsam dışında bıraktılar. Bu fonu bize kullandırsalar biz de KOBİ'lere kullandıracaktık. Ülkenin büyümesini, ticaretin gelişmesini ve maliyetlerin düşmesini istiyorsak bizim önümüzü açmalılar. Biz daha çok firmaya ulaşmalıyız, 110 bin değil 500 bin firmaya ulaşmalıyız" diye konuştu.
BİZE ULAŞIN