Çalışan da korunacak çiftçi de

Çalışan da korunacak çiftçi de
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 14 şeker fabrikasının özelleştirmesine yönelik eleştiri ve tartışmalara noktayı koydu. Ağbal, sektörün rekabetçi bir yapıyla varlığını sürdürmesine imkân veren yeni bir modeli yaşama geçirdiklerini belirterek, "Herhangi bir kesimin mağdur olmaması hepimizin önceliğidir" dedi. Şeker üretimi ve arzında istikrarın sağlanması için pazarlanacak şeker miktarı, beyaz şeker ve diğerleri için ayrı ayrı olmak üzere dönemsel kotalar belirlendiğini anımsatan Ağbal, "Nişasta Bazlı Şeker'de (NBŞ), Bakanlar Kurulu gerektiğinde kotayı yüzde 50 oranında artırıp, azaltabiliyor. Üretimi çok değişkenlik gösteriyor. Ülkemizde NBŞ kotasının artışı söz konusu olmayıp aksine pancar şekeri üretiminde miktar ve oran olarak artış, üretiminde ise oransal olarak düşüş yaşanmaktadır" dedi. Türkiye için şeker fabrikalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ağbal, özelleştirmede arz güvenliğini sağlayacak şekilde pancar üreticisi, fabrikaların devamlılığı, çalışanların iş güvenliği ve üretimi esas aldıklarını bildirdi. Ağbal, Doğu illerindeki fabrikaların da mevcudiyetini devam ettireceklerini belirtti. Ağbal, çalışanlarla ilgili üç alternatif için de şunları kaydetti: "Memur olanlar isterse diğer fabrikalarda çalışmaya devam edecek. Özlük hakları korunarak başka kamu kurumlarına nakil olabilecek. Talep ederlerse özelleştirilen fabrikalarda kalabilecekler. İşçilerden emekliliği dolmayanlar Türk Şeker Fabrikaları'nda çalışmaya devam edecek. Dileyenler diğer kamu kurumlarında yılda 12 ay çalışma hakkıyla istihdam edilecek."

YERLİ YATIRIMCIYA TEMİNAT DESTEĞİ
Bakan Ağbal, şeker fabrikalarının sosyal özelleştirme yaklaşımıyla satışa çıkarıldığını belirterek, üretim sahasının dışında hiçbir alanının satılacak taşınmazların içine konulmadığını söyledi. Ağbal, yerel yatırımcıdan daha fazla talep gelmesi için geçici teminat tutarını düşük tuttuklarını da belirtti.

NBŞ'DE KOTANIN DÜŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının indirilmesini Twitter paylaşımında değerlendirdi: "NBŞ kotasının yüzde 5'e indirilmesi, sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım. Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu."
BİZE ULAŞIN