Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Sırbistan arasında ormancılık alanında iş birliği sağlanmasına ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Sırbistan ile ormancılık alanında iş birliği için imzaladığı anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belgrad'da 10 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, Türkiye ve Sırbistan, doğal kaynakların korunması, çölleşme ve kuraklıkla mücadele, erozyon kontrolü, mevcut ormanların korunması ve rehabilitasyonu için ulusal mevzuatlarına dayanarak eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı ile iş birliği yapacak.

ORMANCILIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Taraflar arasında ağaçlandırma, web tabanlı orman yangını bilgi sistemi, orman zararlıları ve böcekleriyle mücadele, orman ekosistemlerinin izlenmesi, fidanlık ve fidan üretim teknikleri, toprak, erozyon, sel ve taşkın kontrolü ve çölleşme ile mücadele gibi alanlarda iş birliği sağlanacak.

Anlaşma çerçevesinde iki ülke, ormancılık alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bilimsel ve teknik bilgi ve belge paylaşımında bulunacak, uzman, araştırmacı, danışman ve personel değişimi yapacak, ortak çalıştay, toplantı, seminer, eğitim programı düzenleyecek ve ortak projeler hazırlayacak.

Anlaşmaya göre, Türkiye ve Sırbistan, iş birliğinin etkili bir şekilde uygulanması için "Ortak Komite" kuracak. Her iki ülke de anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından 3 ay içinde bu iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu "ulusal koordinatör" tayin edecek.

BİZE ULAŞIN