Lüks konuta vergide yeni dönem

Gayrimenkulde değerleme zorunluluğu geliyor. Değeri 5 milyon lirayı aşan konuttan ‘değerli konut vergisi’ alınacak. Eksper değer biçecek, vergi oranı netleşecek

Lüks konuta vergide yeni dönem
Pazartesi 28.10.2019
ABONE OL

Meclis'e sunulan 45 maddelik vergi paketiyle konut piyasasında yeni bir dönem başlıyor. Gayrimenkulde değerleme zorunluluğu geliyor. Değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınması amacıyla "değerli konut vergisi" getirilirken, değerleme çalışmalarını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yapacak. Konutlarda eksper yardımı ile gerçek değer belirlenecek ve vergiye konu olan tutar bu şekilde belirlenecek. Değeri 5 milyon lirayı aşan konutlar genel müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek ve konut sahiplerine de tebliğ edilecek. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde genel müdürlüğe itiraz edilmeyen konutların değeri kesinleşecek.

DEĞER HARİTALARI ÇIKARILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Konut Piyasası Takip Sistemi yaşama geçirilirken, vergi paketinde değeri yüksek olan konutlardan değerli konut vergi alınmasına yönelik düzenlemeye de yer verildi. Toplulaştırma, kamulaştırma, imar uygulamalarının etkinliğini artırma, piyasanın daha sağlıklı işlemesini sağlamak için taşınmaz değerleme sistemi kuruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı" kuruldu. Türkiye'deki bütün taşınmazların değer haritaları çıkarılacak. Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleyerek değer bilgi merkezi kurulacak.
Lüks konut projeleri, rezidans, yalı dairesi olanlar emlak vergisinin yanı sıra değerli konut vergisi ödeyecek. Değeri 5-7.5 milyon TL arasında olan konutlar binde 3, 7.5-10 milyon TL arasında olan konutlar binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olan konutlar ise binde 10 oranında vergilendirilecek. Uygulama 2020 Şubat ayında verilecek beyanlarla başlayacak. Vergi Şubat ile Ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenecek.

Konut kredisi çekenlere faiz müjdesi

ORTAKLIKTA HİSSEYE GÖRE VERGİ
Değeri 5 milyonu aşan konutun birden fazla sahibi olsa da matrahın tespitinde taşınmazın toplam değeri dikkate alınacak. Vergi, ortakların hisseleri oranında yatırılacak. Müteahhitlerin satmadıkları lüks konutlar satılmadıkça ya da kiraya verilmedikçe vergiye tabi olmayacak. Vergiyi konutun sahibi ve intifa hakkı sahibi ödeyecek. Her ikisi de yoksa taşınmazı tasarruf edenler ödeyecek.

DEĞERLEME VERİ BANKASI KURULUYOR
Türkiye'de taşınmaz değerleme veri bankası kuruluyor. Her ilçe, ilin konut, arsa değeri yeni kriterlere göre belirlenecek. Fiyatları etkileyen faktörler dikkate alınarak, gerçek pazar değeri ortaya konulacak. Rayiç bedel yerine uluslararası kriterler dikkate alınacak. Mülkiyet sorunları çözüme kavuşturulacak.

EMEKLİNİN BİR EVİ KAPSAM DIŞI
Geliri olmayanveya sadece emekli maaşı olanların tek meskenlerinden vergi alınmayacak. Bugünkü uygulamaya göre gayrimenkul devirlerinde ve ilk alımlarda tapu harcı emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen bedel üzerinden alınıyor. Yeni düzenleme ile yapılan değer tespiti varsa, tapu harcı bu şekilde belirlenen değerden az olmamak üzere "gerçek devir ve iktisap bedeli" üzerinden alınacak.