Hem çalışan hem devlet kazanacak

Hükümet işgücü piyasası ile ilgili kapsamlı bir reform paketi hazırladı. Prime esas kazancı eksik bildirilen çalışana sahip çıkılacak. Prim borçlarının takip ve tahsilatı ile gelir artacak

Hem çalışan hem devlet kazanacak
Cuma 08.11.2019
Son Güncelleme: Cuma 08.11.2019
ABONE OL

Hükümet, sosyal güvenlik sistemini değişen işgücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirmek için kapsamlı bir reform paketi hazırladı. Prime esas kazancı düşürülen veya eksik bildirilen sigortalıya sahip çıkılacak. Doktor, mühendis, avukat, sporcu ve öğretmen meslek gruplarındaki sigortalıların kazançlarının eksik bildirdiği tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektup yazılacak.
Bu kapsamda mağdur olan çalışanlara da elektronik ortamda bilgilendirme yapılacak. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki adımlar 2020'de devreye alınacak.

RİSKLİ İŞYERLERİNE TAKİP
Gelir İdaresi Başkanlığı işletmelere ait matrah bilgileri alarak Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile karşılaştırarak riskli olduğu belirlenen işyerlerini denetleyecek. Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek buraların özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek.
İnşaat ve turizm sektörleri ile küçük ölçekli işletmelere yönelik kayıtlı istihdamı özendirici düzenlemeler yapılacak. Kayıtlı kadın girişimciliğinin artırılması için Women-up Projesi hayata geçirilecek.
Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj atılacak.
Doktor, mühendis, avukat, sporcu ve öğretmen meslek gruplarındaki sigortalıların kazançlarının eksik bildirdiği tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektup gönderilecek. Bu kapsamda mağdur olan çalışanlara da elektronik ortamda bilgilendirme yapılacak.PRİM GELİRİ ARTACAK
Sosyal güvenlik sistemine etki eden mevzuat envanteri çıkarılacak. SGK bilişim sistemleri güçlendirilecek. İş geliştirme süreçlerinin mevcut yazılım ve sistem alt yapısına uyumu güçlendirilecek. Prim borçlarının takip ve tahsilatı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak.

BECERİ ENVANTERİ ÇIKARILIYOR
Beceri Envanteri Projesi yürütülerek 2020 sonuna kadar, ülke geneli mesleki beceri envanteri çıkarılacak ve bu çerçevede eşleştirme hizmetlerinin beceri temelinde geliştirilmesi sağlanacak. Dijitalleşmenin iş ve meslekler üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik saha araştırmaları yapılacak. Esnek çalışma biçimleri konusunda tüm sosyal taraflara yönelik farkındalık faaliyetleri artırılacak. Özel politika gerektiren gruplara daha nitelikli danışmanlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla iş kulüpleri ve bu kulüplerden yararlanan kişi sayısı artırılacak.
Bu çerçevede, 81 ilin tamamında iş kulübü açılacak. İş kulübü liderlik eğitimleri düzenlenecek.

YENİ MESLEKLERE DESTEK
Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemi yaşama geçirilecek. Dijital dönüşümün ortaya çıkardığı yeni meslek alanlarında işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecek.