Ömür boyu kullanım hakkı nerede başlar, nerede biter?

  1. Haberler
  2. Emlak
Çarşamba 09.12.2010 ABONE OL
Sahibi olduğum bir dairenin ailevi nedenlerden dolayı İntifa hakkını( kullanım hakkı) üzerime alarak kardeşime mülkiyetini vermiştim. Ancak üzücü bir olay oldu ve kardeşimi kaybettim. Mirasçıların talepleri söz konusu olduğunda, intifa hakkı bende olan dairenin durumu ne olacak? Selma Karpat-Mersin İntifa hakkı, Medeni Kanun'da yer alan, geniş ve kapsamlı incelenmesi gereken sınırlı, aynî bir haktır. İNTİFA HAKKININ ne olduğuna kısaca değinelim:
İntifa hakkı, o hakka sahip olan kişinin hayatı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkıdır.
İntifa hakkının kazanılması ve tescilinde aksine düzenleme olmadıkça, mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır.
Bu hak, onun sahibine hakkın konusu şey üzerinde tam yararlanma hakkı sağlar. Bu bakımdan Şahsî İrtifak Hakları grubuna girer. Ancak bunun aksi sözleşmeyle kararlaştırılabilir (Medenî Kanun md.794). İntifa hakkı ikiye ayrılır.
1-Sözleşmeden Doğan İntifa Hakkı
:
Mülkiyet hakkının kazanılmasında olduğu gibi gayrimenkulün sahibi ve vekili ile intifa hakkı verilecek kişinin kendisi ya da vekilinin katılımıyla tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleşir. Bu işlemde bedelli ya da bedelsiz olarak resmî bir senet düzenlenir. Bu hak, gerçek kişilerde hayat boyu, tüzel kişilerde en çok 100 yıl sürer. 2-Kanunî İntifa Hakkı: Kanuni intifa hakkı kanunda öngörülen intifa haklarıdır.
Kanuni intifa hakları bu yüzden tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile, durumu bilenlere, soranlara karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmiş ise herkese karşı ileri sürülebilir (Medenî Kanun md.795). Gelelim Selma Karpat'ın sorusuna: Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığım İntifa Hakkı, bu hakka sahip olan kişinin hayatı ile sınırlı olarak yararlanma ve kullanma hakkı vermektedir.
Kardeşiniz öldüğü için bu dairenin mülkiyeti onun varislerine geçecektir. Ancak bu sizin durumunuzu değiştirmeyecektir.
Yukarıda da belirttiğim gibi siz yaşadığınız sürece bu hakkı kullanmaya devam edeceksiniz.
İkamet ettiğim sitenin üç adet kapalı-açık havuzu var. Ancak site yönetimi havuzu kullanım hakkı için ev sahibinden izin belgesi getirmemizi istedi.
Ev sahibi de kendi kullanacağını söyleyerek belge vermedi. Site aidatı ödememize rağmen diğer komşularımızdan farklı olarak ayağımızı bile havuza sokamadık. Hakkımızı aramak için ne yapmamız gerekir? Turan Semizoğlu-İstanbul
Yeniden düzenlenen Kat Mülkiyeti Yasası'nın toplu yapılarla ilgili özel hükümlere ilişkin düzenlemede ortak yerler hakkında şöyle denilmektedir: "Toplu yapılarda bağımsız bölümlerin ortak kullanımına ve faydalanmasına tahsis edilen yerlerin malik hanesine, toplu yapı kapsamındaki diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları yazılır ve bu şekilde tapu siciline kayıt yapılır. Bu suretle söz konusu ortak kullanıma tahsis edilen yerler tahsis edildikleri parsellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak yeri olur"
Bu hüküm çok açıktır. Sosyal tesisler yasada açıklandığı üzere tüm maliklerin ortak malıdır. Siz de kira akdi yaparak toplu bir yapıda oturduğunuza ve site aidatlarını ödediğinize göre tüm ortak yerlerden kullanım ve yararlanma hakkına sahipsiniz. Site yönetiminin de bu yasal hakkı dikkate alması gerekir. Ancak ev sahibiniz ile kira kontratında konu ile ilgili özel maddeler var ise, yani havuz gibi sosyal tesisleri kullanma hakkı ev sahibinizde kalmış ise sizin kullanma hakkınız yoktur.
Buna göre yukarı da açıkladığım hususları göz önünde tutarak haklarınızı öncelikle konuşarak, çözemiyorsanız yasal yollara başvurarak çözmenizi öneririm. Umarım Site yönetimi ile karşılıklı görüşerek sorununuzu halledebilirsiniz. NÜSA UĞUR

BUGÜN NELER OLDU