Kefil olmanın dayanılmaz ağırlığı

  1. Haberler
  2. Emlak
Çarşamba 30.12.2010 ABONE OL
Ayşen Özyalçın-İstanbul Bundan birkaç yıl önce konut kredisi ile ev alan bir arkadaşıma kefil olmuştum. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık ama kredi biraz uzun vadeli olduğu için endişeliyim, ödenmemesi durumunda ne olur?
Kredi ile konut satın almak, ev edinmek için başvurduğumuz yollardan yalnızca biri. Ama aynı zamanda en önemlisi çünkü ülkenin ekonomisinden, bireyin iş yaşamına, kefillerin özel hayatına dek dış faktörlere açık bir yöntem. Bu faktörlerden biri bile olumsuz etkilendiğinde geri dönüşü bazen ağır olabiliyor. Sizin sorunuz esasında kefalet kurumunun da konut satın almada ne denli ağır sorumluluklar altında olduğunun bir işareti. Konut kredisi veren hemen tüm bankalar bordro ile çalışan maaşlı kişilere verilen kredilerde konut ipoteği dışında kefil istememekte. Bu arada istisnalar da olabilir. "Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun" a göre şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren kurum asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ödenmesini isteyemez. Bu ne demektir inceleyelim: Kanun, müteselsil –müşterek kefaleti yasaklamıştır. Asıl borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda kredi veren kurum alacağını tahsil etmek için tüm yollara başvurmuş, konut üzerine koymuş olduğu ipoteği kaldırmış ve borcunu tahsil etmenin mümkün olmadığını kanıtlamış olmadıkça borcun kefilden tahsil edilmesi için icra veya dava yoluna başvuramaz. Yasada belirtildiği şekilde konut kredilerinde kefâlet adi nitelikli olarak belirlenmiştir. Kısacası arkadaşınız konut kredisi borcunu ödediği sürece sorun yok. Ödeyememesi durumunda neler olacağını da yukarıda size izah ettik. Ama tabii bu arada sizden yola çıkarak kefil olan herkese uyarımız; banka sözleşmelerinin dikkatle okunması. Dip not: Konut kredisi veren bankalar şimdiye dek konutun satış bedelinin tamamına kredi vermiyorlardı.Ancak yakın oranlarda, bazen yüzde 80-90 oranlarında kredi veriyorlardı. Bankacılık ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) yaptığı ve yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek değişikliğe göre konut kredilerinde, konut değerinin en fazla yüzde 75'i oranında kredi kullanılabilecek.
Atakan Salimoğlu-Ankara Satılık bir ev beğendim ama içinde kiracı oturuyor. Satın aldıktan sonra bu konuttaki kiracıyı çıkartabilir miyiz?
Kiracılı bir konutu satın alan kişi, eski sahibi ile kiracı arasında yapılmış kira sözleşmesinin tüm hükümlerini de devir almış oluyor. Kira sözleşmesinin sonunda ihtiyaç sebebi ile dava açma hakkına sahiptir. Ancak sürenin uzun olması, yani kiracının konutu boşaltması için sürenin bitmesini beklemek yerine kanun bu süreyi beklemeden kiracıyı kiralananı tahliye etmek için 6 ay gibi bir süre tanımış ve bu sürenin sonunda kiralananın tahliyesi için dava açabilmesini hükme bağlamıştır. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun'a göre bu durumun şartları çok açık anlatılmakta: "Gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisap eden kimse kendisi veya eşi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya eşi veya çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadıyla iş yeri olarak kullanma ihtiyacında ise iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında kiracıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartıyla altı ay sonra, tahliye davası açabilirler" Bu yüzden konutun yeni sahibi, yukarıda sıralanan koşullara kendi durumu uyuyorsa evi satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde noter kanalı ile bir ihtarname çekerek konutu satın aldığını, ihtiyacı olduğunu belirterek tahliye edilmesini kiracıya bildirir. Ve yine satın aldığı tarihten sonraki 6 ay içinde kiracıya tahliye davası açabilir. 2011 yılında hepinizin mutluluk ,huzur ve esenlikle birlikte rüyalarınızı süsleyen evlere sahip olmanızı diliyorum.

BUGÜN NELER OLDU