Karabayır “Kurbanlarımız Kardeşlik İçin”

Karabayır “Kurbanlarımız Kardeşlik İçin”
Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır Kurban Bayramının yaklaşması münasebetiyle “Kurbanlarımız Kardeşlik İçin” konulu bir açıklamada bulundu.
Karabayır, yaklaşan kurban bayramında dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek Diyanet İşleri Başkanlığınca vekalet kurban kesimleri içinde vatandaşları İl Müftülüğüne davet etti.
Karabayır, yapmış olduğu açıklamada şu görüşlerde bulundu: ”Kurban Allah’a yaklaşma vesilesi manasındadır. İstilahi olarak da Allah rızasını kazanmak maksadı ile Allah’a yakınlık kastıyla şartlarını taşıyan kimsenin yine şartları taşıyan bir hayvanı Allah için kurban etmesine biz Kurban diyoruz. Bu ayet ve hadisler ile sabit olan Hanefi mezhebine göre bütün ibadetleri kabul ederek vacip veya sünnet gibi değerlendirmiş olsalar bile Allah’a yakınlık kastıyla insanlığa faydası olan mali bir ibadetimiz.
Buluğ çağına ermiş borcu olmayan ve nisap miktarı mala sahip olan kimselerin yerine getirmek ile yükümlü oldukları ibadet 80,18 gram mala sahip olan kimse bu bayram günlerinde kurban kesebilir. Zekatta malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Kurban ve fıtr sadakası için bu geçerli değil. O kişide o anda o kişide bu tür bir zenginlik var ise o kişi kurban kesmek zorunda bu bir vaciptir. Aynı zamanda vatandaşlarımıza hatırlatacağımız kurbanlık hayvanlarımızı seçerken Allah’ın razı olacağı sağlıklı ve gerçekten rabbimize hediye edebileceğimiz sağlıklı kurbanları seçmemiz esastır. Bu vesile ile hasta olan, omzu kırık olan kuyruğu olmayan yani daha sonra olan ama doğuştan boynuzu olmayan hayvanlar kurban edilebilir. Bu yüzden biz müftülük olarak ve çeşitli programlarda kurbanlık hayvanların özelliği kurbanla ilgili fıkhi soruları vatandaşlarımıza arz etmeye çalışacağız. Hem camilerimizde hem televizyon ve radyoda medyayı da inşallah vesile kılarak bu konuları detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağız.
Kurbanlık hayvanlar eziyet edilmeden kesilmesi gerekiyor. Kurban kesim zamanı bayram namazı kıldıktan sonra bayramın üçüncü gününün akşamına kadar kurban kesilebilir.
Diyanet İşleri Başkanlığımızın 1993 yılından berri hem Türkiye içerisinde hem de yurtdışında çeşitli bölgelerde kurban kesim faaliyetleri var. Son yıllarda Dünya üzerinde meydana gelen birtakım sıkıntılar sebebiyle mazlum olan maddi sıkıntılar içerisinde bulunan ülkelere geçen yıllar itibarı ile 557 yerde kurban kesilmiştir. Kurban bedelleri olarak yurtiçi 625 TL, yurtdışı 450 TL olarak uygulanıyor. Vekâleten kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımızın Müftülüğümüze uğramaları ve ilgili bankalara müracaat etmeleri gerekiyor.

BİZE ULAŞIN