Meme Kanseri Sonrası Yüz Güldüren Yeni Yöntem

Meme Kanseri Sonrası Yüz Güldüren Yeni Yöntem
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven, özellikle meme kanseri sonrasında silikon protez ile yeni meme yapılmasında bariyer görevi yaparak, kozmetik ve fonksiyonel açıdan birçok avantaj kazandıran dermal matrix yöntemi ile ilgili bilgiler verdi.
Dermal matrix yönteminin teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kadavradan alının insan derisinin birçok teknolojik aşamadan geçirilerek hücresel yapısının tamamen yok edilmesi sonucu ortaya çıkarılan temel deri iskeletinin tanımlaması olduğunu ifade eden Güven, şöyle konuştu:
“Alındığı kişinin tüm biyolojik ve genetik özellikleri yok edilen bu deri iskeleti, son zamanlarda plastik cerrahinin birçok farklı alanında kullanılmaktadır. Özellikle meme kanseri sonrasında silikon protez ile yeni meme yapılmasında bariyer görevi yaparak, kozmetik ve fonksiyonel açıdan birçok avantaj kazandıran bir yöntem olarak tanımlanır. Hangi hastalarda uygulanır? Dermal matrix ilk zamanlarda estetik amaçlı olarak yapılmış meme büyütme ameliyatından sonra ortaya çıkan şekil bozukluklarının düzeltilmesi için kullanılmış olmasına rağmen günümüzde daha sık kanser sonrası alınan meme yapısının yeniden onarılması için kullanılmaktadır. Bu yöntem özellikle daha ince yapılı, göğüslerde ileri bir sarkma olmayan, atletik yapıya sahip ve vücudunun başka bir yerinden doku alınmasını istemeyen hastalarda başarılı bir şekilde uygulanabilir. Klasik yöntemlere göre üstünlükleri nelerdir? Klasik yöntemlerle karşılaştırıldığında vücudun farklı bölgelerinden doku alma gerekliliğini ortadan kaldırmakta ve aynı zamanda ameliyat süresinin de daha kısa olmasını sağlamaktadır. Bunun yanında en önemli avantajı uygun hastalarda kullanıldığında çok iyi estetik sonuçlar elde edilmesine imkân vermektedir. Meme kanseri sonrasında bazı hastaların ışın tedavisi (radyoterapi) görmesi gerekmektedir. Bu hastalara silikon protez ile meme onarımı ameliyatları yapıldığı zaman geç dönemde kapsül kontraktürü adı verilen ve estetik görünümü oldukça bozan bir durum oluşabilmektedir. Dermal matrix kullanımı kapsül oluşumunu önemli derecede azaltmaktadır. Meme Kanseri sonrası onarım ameliyatlarında hastaları bekleyen süreçler nasıldır? Meme kanseri sonrası ameliyat olup memesi tamamen alınan bayanlarda çok ciddi sosyal ve ailesel problemlerin oluşabildiğini izlemekteyiz. Özellikle eşi tarafından çok desteklenmeyen bayanlarda çok ciddi psikolojik problemlerin ortaya çıktığını izlemekteyiz. Bu problemlerin kaynağı olarak önemli bir kadınlık simgesi olan göğüsün kaybedilmesinin suçlu tutulduğunu ve bu önemli organın yokluğunun bayanların tüm yaşamını etkilediğini gözlemekteyiz. Meme kanseri tedavi süreci sonrasında bu kadınlar, hayatının birçok noktada zorlaştığını, günlük yaşamda giysi seçmede zorlandıklarını, denize veya saunaya gitmeye çekindiklerini, aile hayatlarında bir çekimserlik yaşadıklarını ifade etmektedirler.
Ülkemizdeki kadınlarımızda bilinç düzeyi artışıyla birlikte meme kanseri sonrası alınan meme dokusunun benzeri ile yerine konulmasının hasta tarafından istenmesi de ivme kazanmıştır. Daha önceki yıllarda kanserin çıkarılmasından sonra meme onarımı yapılmasının kanseri yeniden ortaya çıkarabileceği tabusu günümüzde Türk kadınları tarafından yıkılmıştır. Teknolojide ve ameliyat tekniklerindeki gelişmeler neticesinde artık günümüzde tümör ameliyatı ile eş zamanlı olarak hastaların büyük kısmına meme onarımı yapmak mümkün olmaktadır. Ancak herhangi bir nedenle kanser nedeniyle göğsü alınan birçok hastada mevcuttur. Bu hastaların tümüne onarım yapmak mümkündür. Hastaların başvurusuyla kendisine en uygun ameliyata karar verilir. Işın tedavisi almayan ve tümör tedavileri tamamen bitmiş olan hastalar dermal matrix yöntemiyle ameliyata uygun kabul edilirler. Yaklaşık 1 saatlik süren bir ameliyatla göğüs kasının altına yerleştirilen doku genişletici silikonlar, dermal matrix ile desteklenerek bölgenin derisinin genişlemesi sağlanır. Derinin yeterince genişlemesi sonrası silikon doku genişleticiler kalıcı jel dolgulu silikonlar ile değiştirilerek ömür boyu kullanılacak ve estetik olarak tatmin edici bir meme onarımı elde edilir. Dermal Matrix yöntemi hangi ükelerde yaygın olarak kullanılıyor? En son Washington D.C de katıldığım Amerikan meme kanseri koordine tedavi konferansında, Amerika’daki büyük onkoloji merkezlerin hepsinde % 70 e varan bir oranda en yaygın meme onarım tekniğinin silikon implant ile onarım olduğu takdim edildi. Bu onarımların çoğunda da dermal matrix’in yaygın olarak kullanıldığını gözlemledim. 2013 yılında Plastik Cerrahinin bilimsel olarak en saygın kabul edilen mecmuası bir sayısını tamamıyla dermal matrix kullanımına ayırdı. Sonuç olarak birçok bilimsel araştırmayla çok çeşitli faydaları ortaya konulan bu biyolojik destek malzemesi dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de uygulama yaygınlığı nedir? Türkiye’ye son 2.5 senedir ithal edilen bu malzemenin kullanım sıklığı günden güne artmaktadır. Meme onarımlarıyla ilgilenen plastik cerrahlara yaptıkları ameliyatlarda çok faydası olan dermal matrix yine de Amerika’daki kullanım oranlarına ulaşılamamıştır. Hastalar bu yöntemi neden tercih ediyorlar? Hastaların bu yöntemi tercih etmelerindeki en önemli nedenlerin başında, vücudun başka bir yerinden herhangi bir doku alma ihtiyacı kalmamasıdır. Diğer bir neden ise bu yöntemin uygun hastalarda kullanılması ile estetik olarak tatmin edici sonuçlar alınması mümkün olmaktadır. Silikon protez ile meme onarımlarından sonra ortaya çıkan komplikasyon oranlarını azaltması da hastalarımızın bu yöntemi tercih etmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Hastaya olan avantajları? Hastaya en önemli avantajları arasında hızlı iyileşme, çok iyi estetik sonuçlar, vücucdun farklı bölgelerinden doku alınmaması ve buna bağlı bozuklukların oluşmaması olarak sayılabilir. Yöntemde kullanılan insan derisi organ bağışı yöntemi ile mi tedarik ediliyor? Organlarını bağışlayan kişiler çok önemli testlerden geçirilip dermal matrix alınması için de aday olabilmektedirler. Alınan dokular uzun ve zahmetli bir teknolojik süreçten geçirilip kullanıma hazır hale getirilmektedir. Sadece meme kanseri sonrasında mı kullanılıyor? Meme onarımı dışında estetik meme ameliyatlarında, doku eksikliklerinde, estetik ve rekonstrüktif burun cerrahisinde kullanılmaktadır.
Göğüs büyütme ameliyatlarında da tercih ediliyor mu? Göğüs büyütme ameliyatlarından sonra bazen istenmeyen durumlar yani komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle kapsül cebinin kontrolü ve meme üstünde ortaya dalgalanmanın düzeltilmesinde başarı ile kullanılabilmektedir. Bu yöntem için kanser sonrası meme onarım ameliyatlarında altın standart diyebilir miyiz? Bu yöntem özellikle silikon protez ile onarım yapılacak hastalarda önemli bir fayda sağlayan önemli bir ürün olarak tanınmalıdır. Uygun hastalara kullanıldığı zaman meme kanseri sonrası alınan göğüsün tamamen aynısını ortaya çıkarmak mümkün olacaktır.”
BİZE ULAŞIN