Erzurum Tarım Konseyi İcra Kurulu Toplantısı Yapıldı

Erzurum Tarım Konseyi İcra Kurulu Toplantısı Yapıldı
Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak’ın direktifleriyle, ilde tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sektörün sürdürülebilir büyüme stratejilerinin belirlenmesinde kamu-özel sektör bütünleşikliğini ve güç birliğini hayata geçirmek amacıyla, tarımla doğrudan ve dolaylı ilişkili sektörlerden müteşekkil "Erzurum Tarım Konseyi" kuruldu.
Konseyin kuruluşu ve çalışma yönergesinin hazırlanması için Vali Dr. Ahmet Altıparmak başkanlığında, konsey üyelerinin katılımı ile ilk inceleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Erzurum Tarım Konseyi 62 kamu kurum, kuruluş, STK ve özel şirket temsilcilerinden oluşturuldu. Konseyin; Konsey, İcra Kurulu, Danışma Kurulu, İş Geliştirme ve Çalışma Grupları olmak üzere 4 kuruluş organı bulunuyor.
Erzurum Tarım Konseyi Yönergesinin yayımını müteakip, Erzurum ili tarımsal ve hayvansal faaliyet ve potansiyelleri dikkate alınarak yönergede 7 ana başlıkta oluşturulan “İş Geliştirme ve Çalışma Grupları”, çalışmalarına başladı.
Her bir çalışma grubu tarafından, kendi çalışma konusu ile ilgili olarak; Dünya ve Türkiye’deki yeri ve önemi, Erzurum İlinde mevcut durum ve potansiyeli, tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri başlıkları altında, Mart ve Mayıs aylarında düzenlenen toplantılarda planlanan çalışmalar yapılarak, her bir başlık için ayrıntılı rapor hazırlandı.
Çalışma gruplarının ayrıntılı raporları bir araya getirilerek İcra Kurulunun onayına müteakip, basılı yayın haline getirileceği belirtildi.
İcra Kurulu toplantısında, her bir çalışma grubunun konusu ile ilgili olarak tespit ettiği sorun ve çözüm önerileri başta olmak üzere, Erzurum Tarımına yönelik değerlendirmeler yapıldı.
BİZE ULAŞIN