Gezegeni yok olmaktan kurtaracak teknoloji

Pazartesi 20.03.2017
Gezegeni yok olmaktan kurtaracak teknoloji

Gelişen teknoloji bir yandan Dünya'yı tüketirken, yine de kurtuluşumuz anlamına da gelebilir. Yapılan araştırmalar sera gazının etkilerini büyük ölçüde azaltacak!

Gezegeni yok olmaktan kurtaracak teknoloji

NanoTeknolojide yaşanan gelişmelerle enerji üretimine yönelik inovatif girişimler hızla artıyor. Moleküler yaprak ile artık güneş paneli olmadan, güneşten enerji üretmek mümkün.

Gezegeni yok olmaktan kurtaracak teknoloji

Üretilen karbonmonoksit, yakıt olarak yeniden kullanılabilir

Gezegeni yok olmaktan kurtaracak teknoloji

Çevre üzerinde insan tarafından yapılan etkiyle gerçekleşen iklim tartışmaları onlarca yıldır devam ediyor. Birçok araştırmacı, endüstriyel karbon ayak izimizi azaltmak için farklı yenilikler üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de moleküler yapraklar.

Gezegeni yok olmaktan kurtaracak teknoloji

Indiana Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, dünya atmosferinde karbondioksiti geri dönüştürmek için yeni bir yol keşfetti. Ekip tarafından inşa edilen molekül, ışık veya elektrik ile sera gazını karbon monoksite dönüştürebiliyor.

Gezegeni yok olmaktan kurtaracak teknoloji

Moleküler yaprak, bu yönüyle şimdiye kadarki en etkili karbon azaltma yöntemi olarak gösteriyor.

Gezegeni yok olmaktan kurtaracak teknoloji

Yanan karbonmonoksit, karbondioksit kadar bol miktarda enerji yayabiliyor. Ekibin çalışması, dönüştürme çevrimini daha verimli hale getirerek ve güneş enerjisini kullanarak bu karbondioksit oluşumunu azaltabilir.

Gezegeni yok olmaktan kurtaracak teknoloji

Molekülün nanografen yapısı, güneş ışığını büyük miktarda emen koyu renktedir. Güneş ışığından gelen enerji, karbon dioksitten karbon monoksit üretmek için molekülün renyum motoru tarafından kullanılır.