Kaplan yılına hazırlık

Çinlilerin geleneksel ay takvimine göre Kaplan yılına girmeye hazırlanıyor.

Ay takvimine göre 14 Şubat 2010'da Boğa yılı bitecek Kaplan Yılı başlayacak.

Çinlilerin 12 hayvan burcunda kaplan ve boğanın yanı sıra, fare, tavşan, ejderha, yılan, at, koç, maymun, horoz, köpek ve domuz bulunuyor.

 

DERLEYEN: Lale GENÇALP

KAYNAK:Reuters, EPA, AA

12 HAYVAN BURCUNUN KAYNAĞI

12 hayvan burcunun kaynağı, M.Ö 6. yüzyıldaki İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'ne dayanıyor. M.S 5. ve 6. yüzyıllardaki Güney ve Kuzey hanedanları dönemine gelindiğinde 12 hayvan burcu, Çin'de çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Çinlilerin ataları, 12 Hayvan Burcu'nu yalnızca yıllar için değil, aylar ve saatler için de kullanıyordu.

Eskiden beri "Tanrı ile insan arasındaki bütünleşmeye" dayalı bir felsefenin benimsendiği Çin'de 12 hayvan burcu, Çin milletinin hayvan ve toteme olan inancı ile ilkel astronomi biliminin ortak ürünü olageldi.

12 burcu oluşturan 12 hayvan, altı çifte ayrılır. Bu ayrım, eski Çin toplumunun bütün arzu ve istekleri olarak yorumlanır. Örneğin fare ve boğa, bir çift oluşturur. Fare zekayı, boğa ise çalışkanlığı temsil eder. Zeka, çalışkanlık olmadan kendi başına başarı getirmez. Çalışkanlık ise zekayla birleşmedikçe aptallığa dönüşür. Başarı, ancak zeka ve çalışkanlık bir arada olunca söz konusu olacaktır.

KAPLAN YILI'NDA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

Genel Özellikleri : Talihli, Dinamik, Huzursuz, Cesur, Ne Yapacağı belli olmayan, Yaşama bağlı ve yaşamı seven.

Kaplan yılında doğan insanlar genel olarak talihlidir. Beklenmeyen tarzda davranan, hareketli ve cesur insanlardır. Kaplan yılında doğan bir insan ile beraber olan birisinin ondan bıkması düşünülemez. Bu insanlar sonucun nereye varacağını tam olarak düşünmeden eyleme geçmekte acele ederler. Sık sık coşku havasına girerler. En iyi tarafları sıcak kalpli olmalarıdır. Başkalarının isteklerine anlayışla yaklaşırlar. Zayıf tarafları ise bencillik ve dostlarına karşı mesafeli davranmalarıdır.
Kaplan yılında doğanlar meslek ve kariyerde genellikle başarılı olurlar. Bazen telaşlı mizaçları zarar görmelerine sebep olur. Güçlü duygusal bir mizaca ve kuvvetli seks yönelimine sahiptirler. Kadın veya erkek olsun gençliklerinde çapkınca yaşam sürmeleri olasıdır. Bununla beraber yıllar geçtikçe olgunlaşırlar ve durulurlar.
Kaplan yılı doğanlar için en az mutluluğu Maymun yılında doğanlarda bulurlar. En başarılı ilişkileri ise Köpek ve At yılında doğanlar ile gerçekleştirirler. Bundan başka Ejderha ve Domuz yılında doğanlar ile anlaşmaları da mümkündür.

HAYVANLAR NEYE GÖRE SIRALANMIŞ?

Boğa neden farenin ardından 12 burç arasında ikinci sırayı almıştır?

BİZE ULAŞIN