Sahra'nın mavi insanları: Tuaregler

Sahra'nın mavi insanları: Tuaregler

İşte Büyük Sahra Çölü'nün mavi giyen insanları Tuaregler'in kayıp kıta Atlantis'e uzanan gizemli hikayesi...

 

Lale GENÇALP-SABAH İnternet

Sahra'nın mavi insanları: Tuaregler

Cezayir, Libya, Mali ve Nijer arasında geniş bir alanda yaşayan Tuaregler, Herodot zamanından beri Sahra Çölü'nün hakimi olan atalarının izinden gidiyor ve hala göçebe bir yaşam sürüp kervan ticaretiyle uğraşıyorlar...

Sahra'nın mavi insanları: Tuaregler
Büyük Sahra Çölü’nün sınırları içinde sürekli yer değiştiren 5 milyon nüfuslu bu halk, bağımsız bir siyasi örgütlenmeye de sahiptir ve Berberi dillerinden Tamasheq'i dilini konuşur.
Sahra'nın mavi insanları: Tuaregler
Kuzey Tuaregler çoğunlukla çölde, Güney Tuaregler ise daha çok step ve savanlarda yaşar.
Sahra'nın mavi insanları: Tuaregler
Bu insanların halen ataları gibi yerleşmeyi red eden ve deve sırtında çöllerde yaşamayı tercih eden haysiyetli bir karakteri vardır.
Sahra'nın mavi insanları: Tuaregler
Kuzeydeki başlıca Tuareg konfederasyonları Ahaggar ve Azcer, güneyde ise Asben, İfora, İtesan, Avellimiden ve Kel Tademaket'tir.
Sahra'nın mavi insanları: Tuaregler
Güney Tuaregler Zebu ve deve yetiştirir ve bunların bir bölümünü Kuzey Tuareglere satarlar.
Sahra'nın mavi insanları: Tuaregler
1970'lerde ve 1980'lerde Moritanya'nın güneyi, Senegal, Nijer, Burkina Faso ve Çad'ı etkisi altına alan kuraklık Güney Tuareglerin sayısının azalmasına ve hayvancılığa dayalı geleneksel yaşam biçimlerinde önemli değişikliklere yol açmıştır.
BİZE ULAŞIN