Milyonları ilgilendiren kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi!

Dün akşam saatlerinde TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV) ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı oylandı ve o tasarı kabul edilerek yasalaştı.

  • Cuma 30.03.2018
Milyonları ilgilendiren kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Milyonları ilgilendiren kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi!

Kanuna göre, arsasını müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek.

Milyonları ilgilendiren kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi!

Müzayede mahallerinde satış yapanlar KDV mükellefi olacak.

Milyonları ilgilendiren kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi!

Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazine'ye ödenen vergi, işlemi yapan mükellefe iade edilecek. İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek, fazla ve yersiz hesaplanan vergi, satıcı tarafından alıcıya geri verilecek.

Milyonları ilgilendiren kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi!

Satılmak üzere gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler KDV'den istisna tutulacak.

Milyonları ilgilendiren kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi!

Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi veren tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak.

Milyonları ilgilendiren kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi!

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vergiden muaf olacak.

Milyonları ilgilendiren kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi!

Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri vergiden müstesna olacak. Bu makine ve teçhizatın teslim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması halinde vergisi, gecikme cezasıyla birlikte alınacak.

BİZE ULAŞIN